Hjem
Kjemometri og Analytisk kjemi

Hovedinnhold

Professorene og amanuensisen
Bjørn Grung
Olav M. Kvalheim, leder
Svein Are Mjøs

Rådgivende ingeniør
Egil Nodland

Ph.D. studentene

Milan Narendra Chhaganlal

Studentene @uib.no

Øyvind Brandtzæg
Ines Sanz Alvarez (Emqal)
Thomas Næsheim
Elise Otnes
Lena Helvik
Teclu H. Weldegebriel-
Rawan Alfamawi
Charlotte Langeland Nakken
Kjersti Vaksdal