Hjem
Kjemometri og Analytisk kjemi
Dr. Deng

Bedre pålitelighet i kjemisk modellering

Baichuan Deng disputerte torsdag 29. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Multivariate analysis and model population analysis in chemical modeling».

Logo NKS fg kjemometri
Foto/ill.:
NKS fg kjemometri

Hovedinnhold

 

Nær infrarød spektroskopi (NIR) har blitt brukt innen mange områder, som for eksempel farmasi, miljø, akvakultur og næringsmidler.

Metoden brukes for å identifisere og kvantifisere stoffer og forbindelser. Enhver forbindelse har sitt unike infrarøde spektrum, som et fingeravtrykk.

Deng har utviklet nye metoder for utvelgelse av spektrale bølgelengder med informasjon og evaluering av modeller som knytter spektra til ønsket informasjon, og brukt dem til å analysere NIR-data.

Bedre prediksjonsnøyaktighet og pålitelighet for multivariat-kalibrering oppnås ved hjelp av de nye metodene. Metodene har også vist seg lovende for å finne biomarkører i metabolske data