Hjem

Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Hovedinnhold

Forskergruppen

Forskergruppen er sammensatt av forskere som arbeider innenfor fagdisiplinene konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett. Utover undervisning og forskning, arrangeres det forskjellige seminarer som er åpen for både studenter, kolleger og andre interesserte.

Forskergruppen ledes av professor Christian Franklin og postdoktor Kristian Strømsnes

Flere av forskergruppens medlemmer er tilknyttet Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE).

Forelesning
GDPR

Spring guest lectures in data protection and GDPR

Four distinguished data protection experts will hold guest lectures this semester. Lectures are open to all interested students.

FIDE 2020
Building

Forskergruppens bidrag til FIDE-kongressen 2020

På denne siden finner dere forskergruppens bidrag til rapportene til FIDE-kongressen som skulle funnet sted 21.-23. mai 2020 i Haag, Nederland. Flere av forskergruppens og BECCLEs medlemmer har bidratt til rapporten, både til tema 1: "National Courts and the Enforcement of EU Law - the pivotal...

Nyhet
Ingrid Halvorsen Barlund

Commitment Decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har publisert sin artikkel, "Commitment decisions within EU and EEA Competition Law - A Threat to Judicial Review and Effective Private Enforcement?" i Tidsskrift for forretningsjuss, Årgang 25, nr. 1-2-2020, s. 121-147.

Nyhet
Christian Franklin

Christian Franklin ny leder av Norsk Forening for Europarett

På Norsk forening for europarett (NFER) sitt digitale årsmøte 31. august ble Christian Franklin valgt inn som styreleder for det kommende året. 

Nyhet
Kristian Strømsnes

Anskaffelsesrettens møte med andre rettsområder

Kristian Strømsnes begynte i september 2020 som postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB, etter at han i juni samme år disputerte for Ph.D.-graden med avhandlingen "Uten virkning" - vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes "uten virkning"...

Ønsker du å skrive en stormaster eller masteroppgave tilknyttet forskerlinjen innen konkurranse- og markedsrett?

Forskergruppen tilbyr også muligheten til å skrive stor masteroppgave (60 studiepoeng) og masteroppgave tilknyttet forskerlinjen (70 studiepoeng) tilknyttet forskergruppen. Les mer om dine muligheter til å skrive en stor master og i tillegg bli et aktivt medlem av forskergruppen. Det er også mulig å søke om stipend for å skrive din stormaster innen de rette temaene. Les mer om disse mulighetene.