Hjem

Forskergruppe for konkurranse- og markedsrett

Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett

Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett  er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisipliner som konkurranserett, immaterialrett, markedsføringsrett, medierett, statsstøtte og offentlige anskaffelser og tilgrensende rettsområder, og fungerer som et forum for faglige diskusjoner. På denne siden vil vi formidle nyheter innenfor våre forskningsfelt og aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen og andre.

Forskergruppen ledes av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø.

Les mer om forskergruppen  

BECCLE Seminar Thursday 1 March
mar 01

BECCLE Seminar: Damages for breach of Public Procurement Law – Fosen-Linjen AS v AtB AS and its implications

BECCLE has the pleasure of inviting to a half day seminar on damages caused by breach of Public Procurement law and a look at the EFTA Court’s judgment in Fosen-Linjen AS v AtB AS and its implications.

Publikasjon

Ny bok om EØS- avtalen.

Halvard Haukeland Fredriksen er redaktør av en ny antologi om EØS-avtalen. Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i boken.

INTERNASJONAL PROSEDYREKONKURRANSE:

Jusstudent og interessert i EU-spørsmål?

– Ein moot er ein god sjanse til å byggje nettverk. Vi får helse på mange menneske, og får vist fram cv-en til andre som jobbar innanfor EU-rett, seier UiB-studentane Natasha Greenslade, Erika Derfla og Vera-Ilhem Elfadl-Mohr.

Nyhet

Pris for beste ph.d.-avhandling til Ignacio Herrera Anchustegui

Forsker Ignacio Herrerra Anchustegui har vunnet Concurrences’ 2017 Concurrences PhD Award for beste doktoravhandling innen konkurranserett og -økonomi.

Nyhet

Pris for beste ph.d.-avhandling til Malgorzata Cyndecka

Postdoktor Malgorzata Cyndecka har vunnet European State Aid Quarterlys pris for beste doktorgradsavhandling siden 2012 innen feltet statsstøtterett.

Stor Master i konkurranse- eller markedsrett

Ønsker du å skrive stor (60sp) masteroppgave innenfor konkurranse- eller markedsrett? Vi kan tilby deltakelse i forskergruppen og kontorplass i BECCLEs lokaler i jusII.

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen kan du velge å skrive en stor masteroppgave (60 sp) i stedet for en ordinær masteroppgave (30 sp). De siste tre årene har utvalgte studenter som skriver stor masteroppgave i konkurranserett eller markedsrett vært tilknyttet forskergruppen, og vi har hatt som målsetning å integrere studentene i forskergruppen og miljøet på BECCLE. Vi tilbyr kontorplass i BECCLEs lokaler i jusII-bygget hvor de aller fleste som jobber med konkurranse- og markedsrett sitter, og studentene får være med på faglige arrangementer som seminarer besøk av forskningsinstitusjoner i andre land o.l. De siste årene har vi for eksempel hatt et opphold ved King’s College i London og et opphold på Max-Planck Instituttet i München.

Les mer...

Bergen Center for Competition Law and Economics

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) er et samarbeidssenter mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen, som fungerer som en møteplass mellom økonomer og jurister interessert i konkurransepolitiske spørsmål.

Flere av forskergruppens medlemmer er tilknyttet BECCLE, og mye av forskergruppens aktivitet foregår ved BECCLE. Flere av forskergruppens medlemmer har også kontorer i BECCLEs lokaler i 3. etasje i JUSII. I tillegg til forskergruppens egne aktiviteter og arrangement, arrangerer BECCLE jevnlig faglige seminarer med fokus på konkurranserettslige- og politiske spørsmål. Les mer om BECCLE...