Hjem

Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett 2

Avbildet: Tore Lunde, Christian Franklin, Halvard Haukeland Fredriksen, Ronny Gjendemsjø, Linda Midtun, Ignacio Herrera Anchustegui,  Kristian Strømsnes og Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund. 

Forskergruppen er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett. Forskergruppen ledes av Professor Christian Franklin og Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund.

Forskergruppen samler kolleger som underviser og forsker innenfor de samme rettsområdene. Utover undervisning og forskning, arrangeres det forskjellige seminarer som er åpen for både studenter, kolleger og andre interesserte. For mer informasjon om forskergruppen og dens medlemmer, følg denne lenken

Flere av forskergruppens medlemmer er også tilknyttet Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE). BECCLE er et samarbeidssenter mellom UiB og NHH, og fungerer som en møteplass mellom konkurranseøkonomer og jurister. Les mer om BECCLE...

 

Foredrag
Privacy in competition law
sep 23

The role of privacy in competition law

The Research group for EU/EEA Commercial law, Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) and the Research group for Information and Innovation law, are pleased to announce a guest lecture by Ms. Arletta Gorecka, PhD Candidate in Law at the University of Strathclyde, Glasgow. In the...

Nyhet
Malgorzata Cyndecka

A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR

Forskergruppemedlem Malgorzata Agnieszka Cyndecka publiserte 6. september et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR".

Masteroppgave
Stabel av bøker

Emnebankene for masteroppgave i EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett er nå oppdaterte

Lurer du på hva du skal skrive masteroppgave om til våren? Emnebanker i EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett er nå oppdaterte.

Nyhet
Halvard Fredriksen

Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett

Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett fra nyttår. Han tar over etter professor ved Det juridiske fakultet, UiO, Giuditta Cordero-Moss.

Book release
Ingrid Barlund

New book release: «Leniency in EU Competition Law», by Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

In June this year, the book "Leniency in EU Competition Law", written by the leader of the research group, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, was published as part of the International Competition Law Series at Wolters Kluwer.

Ønsker du å skrive en stormaster innen konkurranse- og markedsrett?

Forskergruppen tilbyr også muligheten til å skrive stor (60sp) masteroppgave tilknyttet forskergruppen. Les mer om dine muligheter til å skrive en stor master og i tillegg bli et aktivt medlem av forskergruppen. Det er også mulig å søke om stipend for å skrive din stormaster innen de rette temaene. Les mer om disse mulighetene.