Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Utlysing av stipend til skriving av stor masteroppgave innen klimarett (vår og høst 2017)

Det juridiske fakultet har  utlyst et masterstipend på 100 000 kroner for deg som har planer å bruke femte studieår til å skrive en stor masteroppgave (60sp) om klimarettslige spørsmål.

enivronmental law 2

Hovedinnhold

Klimarettslige spørsmål omfatter blant annet problemstillinger knyttet til miljøstatsstøtte og de såkalte grønne anbud innenfor offentlige anskaffelser, se dokumetet klimarettslige utfordringer. 

Studenten som mottar stipendet vil tilbys ekstra tett oppfølging og veiledning, kontorplass og ikke minst et gunstig stipend på kr 100 000 fra Det juridiske fakultet. Stipendet er for vår- og høstsemesteret 2017, og er finansiert av Sparebanken Vest, allmennyttige midler.

Hvordan søke?
Søknadsfristen er 15. november 2016. Forskergruppen for Konkurranse- og Markedsrett oppfordrer studenter med en spesiell interesse for konkurranse-, statsstøtterett, og offentlige anskaffelser om å søke. 

På MittUiB finner du mer informasjon om stipendet og hvordan du søker.