Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Pris for beste ph.d.-avhandling til Ignacio Herrera Anchustegui

Forsker Ignacio Herrerra Anchustegui har vunnet Concurrences’ 2017 Concurrences PhD Award for beste doktoravhandling innen konkurranserett og -økonomi.

Portrettbilde av Ignacio Herrera Anchustegui
Ignacio Herrera Anchustegui
Foto/ill.:
Dragefjellet Lærings- og Formidlingssenter

Hovedinnhold

Som del av prisen vil Ignacios avhandling publiseres i Concurrences Collection. Ignacios veiledere under avhandlingsarbeidet var førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, UiB, og Professor Erling Hjelmeng, UiO.

Concurrences er et velkjent tidsskrift innenfor Konkurranserett og –økonomi. Prisen for beste ph.d.-avhandling har blitt tildelt årlig siden 2005. Årets jury besto av Catherine Prieto, professor ved Paris I University, Panthéon-Sorbonne, Nicolas Petit, professor ved University of Liege, Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Fransk Høyesterett, Wouter Wils, høringsoffiser i EU-kommisjonen og professor II ved King’s College London, og Philippe Choné, professor ved ENSAE.  

I avhandlingen presenterer Ignacio et helhetlig bilde av kjøpermakt på tvers av de ulike forbudene i konkurranseretten. Ignacio har analysert hvordan kjøpermakt kan skade konkurransen på tvers av de ulike regelsettene.

Ignacio har tidligere blitt tildelt ‘the Scholar-in-Recidence Programs award’ utdelt av Den amerikanske advokatforeningen. I 2016 ble Malgorzata Cyndecka tildelt European State Aid Quarterlys pris for beste doktorgradsavhandling siden 2012 innen feltet statsstøtterett.