Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Ingrid Barlund er medlem av utvalg om finanstilsynsloven

Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er medlem av nytt utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet.

Ingrid Barlund
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Postdoktor og forskergruppeleder Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund skal være med i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet. Utvalget har fått i oppdrag å foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover. Utvalgets arbeid starter allerede i slutten av denne måneden (september 2021), og skal være ferdigstilt ved utløpet av 2022.