Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Professor Tore Lunde med ny artikkel i festskriftet til Magnus Matningsdals 70-årsdag

I artikkelen skrive Lunde om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff.

Tore Lunde
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Professor Tore Lunde har i festskriftet til Magnus Matningsdals 70-årsdag publisert en artikkel om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff. Lunde reiser i artikkelen spørsmål om tiden er inne for en nærmere gjennomgang og eventuell revisjon av reglene for ileggelse og utmåling av foretaksstraff.