Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Reisebrev fra Haag

Forskergruppen for Europarett har hatt en innholdsrik tur til FIDE-kongressen i Haag.

Forskergruppen BERG er avbildet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Fra onsdag den 3. til lørdag den 6. november var forskergruppen for Europarett på Den internasjonale foreningen for Europarett (FIDE) sin kongress i Haag, Nederland. Kongressen arrangeres annethvert år og var opprinnelig planlagt gjennomført våren 2020, men som følge av pandemien måtte den naturligvis utsettes. Det var derfor svært gledelig for de over 400 deltakerne å endelig møtes fysisk, med lærerike foredrag og paneldebatter, etterfulgt av hyggelige diskusjoner over god mat.  

Et gjennomgangstema for kongressen var betydningen av uavhengige domstoler – et ikke overraskende tema sett i lys av situasjonen i Polen og Ungarn. EU-domstolens president, Koen Lenaerts, holdt i den forbindelse en flammende åpningstale om viktigheten av rule of law, etterfulgt av Visepresidenten for Kommisjonen, Frans Timmermans, engasjerte innlegg om viktigheten av «rule of law, not rule by law.

I denne forbindelse var det både oppsiktsvekkende og tillitsvekkende å høre at en kjennelse fra Vestfold tingrett, forfattet av tingrettsdommer Per Christian Arnesen, har blitt lagt merke til i EU. Kjennelsen omhandlet nektelse av utlevering av en narkotikasiktet til straffeforfølgning i Polen på grunnlag av at retten til en rettferdig rettergang ved en uavhengig domstol ikke ville bli ivaretatt. Professor Eirik Holmøyvik har skrevet om saken på Verfassungsblog, og innlegget hans ble også vist til på kongressen. Hvordan man skal håndtere særlig utviklingen i Polen er som nevnt det store temaet i EU for tiden, og at en norsk tingrett har stått opp her og faktisk satt ned foten gjorde ekstra inntrykk på oss som deltakere fra Norge. Det blir spennende å følge den norske saken videre.

Kongressen var for øvrig inndelt i tre undertemaer med tilhørende arbeidsgrupper: (i) håndheving av EU-retten i nasjonale domstoler, (ii) personvernopplysninger og (iii) konkurranserett i den digitale økonomien. Diskusjonene tok utgangspunkt i på forhånd utarbeidete nasjonale rapporter fra de ulike medlemslandene. For Norge bidro blant annet Christian Franklin med en rapport om undertema (i), og Ronny Gjendemsjø og Ingrid Barlund med en rapport om undertema (iii).  

Forskergruppens medlemmer takker for et vel gjennomført faglig og sosialt arrangement, og ser frem til neste FIDE-kongress som gjennomføres våren 2023 i Sofia, Bulgaria!