Hjem
Forskargruppe for europarett

Samarbeid med Klagenemndsekretariatet

Hovedinnhold

Forskergruppen for europarett samarbeider med Klagenemndsekretariatet. Fagområdene til forskergruppen, som har flere paralleller til nemnda, har vært et satsingsfelt for UiB, og forskergruppen har et pågående postdoktorprosjekt som omhandler offentlige anskaffelser. UiB tilbyr også valgemnet EU and EEA Public Procurement Law.

Blant felles aktiviteter kan nevnes at jurister fra sekretariatet bidrar med tilleggsundervisning fra et praktisk perspektiv på kurset EU and EEA Public Procurement Law. I tillegg har medlemmer fra forskergruppen blitt invitert til å delta på seminarer og konferanser organisert av KOFA, slik som KOFAs årlige fagkonferanse. KOFA tilbyr også skriveplass og masterstipend til studenter hvert år.