Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Ingrid Gaupås har levert sin masteroppgave

Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave

Ingrid Gaupås
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ingrid Gaupås har skrevet masteroppgave tilknyttet prosjektet EØS-finanstilsyn. Oppgaven har tatt for seg Norges møte med den økende mengden forordninger fra EU, og da særlig på finanstilsynsområdet. Mer grunnleggende reiser dette spørsmål om Norge etterlever sine EØS-rettslige forpliktelser, og om rettssikkerheten og forutberegneligheten til norske aktører og borgere ivaretas som rettighetshavere etter EØS-avtalen.  

Under arbeid med masteroppgaven har Ingrid disponert et kontor i nærheten av resten av forskergruppen. I tillegg har ingrid deltatt på BERG sine faglige - og sosiale aktiviteter.

Forskergruppen gratulerer så mye, og ønsker masse lykke til videre!