Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Forskargruppa for europarett har hatt besøk av Graham Butler denne veka

Graham Butler, som er førsteamanuensis på Universitetet i Aarhus, har vore på besøk til forskargruppa for Europarett denne veka.

Bilete av Graham Butler
Foto/ill.:
Universitetet i Aarhus

Hovedinnhold

I løpet av besøket har han halde gjesteførelesing på valemnet EU and EEA Commercial Law. Tittelen for førelesinga var "State monopolies and the free movement of goods in EEA law". Han har også halde lunsjseminar for forskargruppa om betydninga av nordisk samarbeid for reglane om fri røyrsle for personar. Det vart også tid for ein hyggjeleg middag. Tusen takk for besøket!