Hjem
Forskargruppe for europarett

Endringer til Opphavrettsdirektivet

Økt vernetid for musikkutøvere og produsenter

Hovedinnhold

12. september 2011 vedtok EU-parlamentet og EU-rådet en rekke endringer til opphavrettsdirektivet (2006/116/EC).

 

Endringene tar bl.a. sikte på å øke vernetiden for musikkutøvere og produsenter fra 50 til 70 år etter tidspunktet for opptaket/forestillingen. Artister og produsenter vil dermed kunne sikre inntekter for sine opptak for så å si hele deres livstid.

 

Beskyttelsesøkningen anses som særlig viktig, da den bidrar til å minke forskjellene sett i forhold til den vernetiden som i dag nytes av sangtekstforfattere og komponister (dvs hele deres livstid og 70 år etter døden).

 

Direktivendringene vil også kunne få virkninger for såkalte ”session-musicians”, som ofte fraskriver seg retten til royalties mot en engangsbetaling for deres tjenester. Disse vil i fremtiden kunne sikre seg ytterligere godtgjørelse for sine musikalske bidrag i den forlengede vernetiden gjennom en såkalt ”20%-fund”, som finansieres av plateselskapene.

 

Opphavrettsdirektivet er gjennomført i norsk rett iht EØS-avtalen, og direktivendringene vil nok mest sannsynlig også anses som EØS-relevante. Dette vil kunne medføre en rekke endringer til Åndsverkloven på sikt, som bl.a. at vernetiden for opptak, forestillinger mm også blir forlenget etter norsk rett (jfr. § 42).

 

Mer informasjon om direktivendringene finner du her.