Hjem
Forskargruppe for europarett
Om forskergruppen

Om Forskergruppen for europarett

Forskergruppen for europarett er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett.

Halvorsen, Franklin og Bull
Ingrid Barlund, Christian Franklin og Høyesterettsdommer Henrik Bull under FIDE 2014 i København
Foto/ill.:
Håvard Ormberg

Hovedinnhold

Forskergruppen samler kolleger som underviser og forsker innenfor de samme rettsområdene. Utover undervisning og forskning, arrangeres det jevnlig seminarer, enten internseminarer eller seminarer med eksterne foredragsholdere. Disse er åpen for både studenter, kolleger og andre interesserte.

Flere av forskergruppens medlemmer er også tilknyttet Bergen Center for Competition law and Economics (BECCLE) og bidrar i til BECCLEs aktiviteter. BECCLE ble etablert i 2011 og er et samarbeidssenter mellom UiB og Norges Handelshøyskole (NHH). Senteret fungerer som en møteplass mellom økonomer og jurister interessert i konkurransepolitiske spørsmål, og arrangerer jevnlig faglige seminar med fokus på konkurranserettslige, konkurranseøkonomiske og konkurransepolitiske spørmsål.

Les mer om BECCLE på BECCLEs nettsider.