Hjem
Forskergruppen for EU/EØS konkurranse- og markedsrett

Individuelle forskningsprosjekter

Forskergruppen er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett. På denne siden finner du informasjon om de enkelte medlemmene av forskergruppens individuelle forskningsprosjekter.

Books
Foto/ill.:
Patrick Tomasso