Hjem
Forskargruppe for europarett
Nyhet

Halvard H. Fredriksen med to nye artikler

Artiklene om anvendelsen av det EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsprinsippet i nordiske domstoler og prinsippet om statenes erstatningsansvar går rett i kjernen på to av dagens utfordringer ved anvendelsen av EØS-retten

Halvard Fredriksen
Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Solrun Dregelid

Hovedinnhold

EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler, Europarättslig tidskrift 2014 s. 712-739

Artikkelen tilbyr en komparativ analyse av hvordan de øverste domstolene i de nordiske landene anvender det EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsprinsippet i saker hvor nasjonal lovgivning utgjør en restriksjon på den frie flyten av varer, personer, tjenester og kapital. Selv det er noen forskjeller mellom domstolene i de nordiske landene, viser artikkelen at de nasjonale domstolene er nokså tilbakeholde med å finne at nasjonal lovgivning ikke samsvarer med proporsjonalitetsprinsippet. Artikkelen er publisert i det svenske tidsskriftet Europarättslig tidskrift. Les hele artikkelen

 

The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown

«The EFTA Court And the Principle of State liability: Protecting the Jewel in the Crown» tilbyr en analyse av tilblivelsen så vel som den nåværende rekkevidden av det uskrevne EØS-rettslige prinsippet om statenes erstatningsansvar. Artikkelen fokuserer på det foreløpig uklare forholdet mellom prinsippet om statenes erstatningsansvar under EØS- og EU-rett, og de utfordringene dette utgjør for det noe vanskelige forholdet mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstolene i EFTA EØS-statene. Artikkelen er en av flere som er samlet for å feire EFTA-dostolens 20-års jubileum: EFTA Court (ed), The EEA and the EFTA Court – Decentered Integration. Hart Publishing Ltd. 2014 2014 ISBN: 978-1-84946-626-4. Mer om boken