Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

På universitetsstyremøtet 24. november ble det vedtatt at Det juridiske fakultet får oprette en Master of Law in EU and EEA Law (LLM).
Forskargruppa for europarett har hatt ein inspirerande og lærerik tur til Luxembourg og Brussel.
16. november drar forskergruppen for å besøke ESA, EFTA- og EU-domstolen. Programmet er er tettpakket med faglig innhold, og gir medlemmene anledning til å presentere egen forskning for sentrale EU-/EØS-institusjoner.
Regjeringa vil revidere regelverket for offentlege anskaffingar, og har i den forbindelse sett ned eit lovutval. Professor Halvard Haukeland Fredriksen skal vere leiar for dette lovutvalet.
Jeremias Adams-Prassl, som er professor på Universitetet i Oxford, var på besøk til forskargruppa førre veke.
Førsteamanuensis Malgorszata Agnieszka Cyndecka har bidrege med eit kapittel i boka "Money Law, Capital, and the Changing Identity of the European Union".
Graham Butler, som er førsteamanuensis på Universitetet i Aarhus, har vore på besøk til forskargruppa for Europarett denne veka.
Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka har bidrege med to kapittel i andre utgåve av boka "Milestones in State Aid Law".
Førsteamanuensis Melanie Hack, som er medlem av forskargruppa for europarett, mottek 9,9 millionar kroner i støtte over fire år for prosjektet "Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE)".
Stipendiat Håvard Olai Holsen, medlem i forskergruppene for europarett og sivilprosess, har nylig publisert en artikkel i Lov og Rett om «Konkurransemyndighetenes rett til innsyn i advokatkommunikasjon».
Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.
Forskargruppa har delteke på felles seminar i Oslo med Senter for Europarett ved UiO
Ignacio Herrera Anchustegui held a lecture about Buyer Power and its competition law implications at the EFTA Surveillance Authority “Competition Law Seminar Lunches”
Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold

Sider