Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka har bidrege med to kapittel i andre utgåve av boka "Milestones in State Aid Law".
Førsteamanuensis Melanie Hack, som er medlem av forskargruppa for europarett, mottek 9,9 millionar kroner i støtte over fire år for prosjektet "Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis (LaW-BALANCE)".
Stipendiat Håvard Olai Holsen, medlem i forskergruppene for europarett og sivilprosess, har nylig publisert en artikkel i Lov og Rett om «Konkurransemyndighetenes rett til innsyn i advokatkommunikasjon».
Forskergruppens medlem og mastergradsstipendiat Ingrid Gaupås har levert masteroppgave
Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap
I utvalget sitter blant annet forskergruppens medlem Professor Halvard Haukeland Fredriksen.
Forskergruppen for europarett og Klagenemndsekretariatet har hatt et felles fagseminar om temaer innenfor konkurranserett og offentlige anskaffelser.
Forskargruppa har delteke på felles seminar i Oslo med Senter for Europarett ved UiO
Ignacio Herrera Anchustegui held a lecture about Buyer Power and its competition law implications at the EFTA Surveillance Authority “Competition Law Seminar Lunches”
Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold
Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser og forskergruppen for europarett har gjennomført et interessant og nyttig fellesseminar
Forskergruppen for Europarett har hatt en innholdsrik tur til FIDE-kongressen i Haag.

Sider