Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

In a recent digital meeting, members of the management group of Centenol met with the ad hoc Working Group on Adaption Practice.
Ny artikkel av professor Halvard Haukeland Fredriksen i siste nummer av Lov og rett.
Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til utvalget som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene fremover.
Tollef Otterdal Heggen has joined BERG as a PhD candidate. The title of his thesis is "The Principle of Mutual Recognition in the Area of Free Movement of Persons in EU Internal Market Law".
Joséphine Thorson has joined BERG as a PhD candidate, and her current project deals with “Killer acquisitions in EU competition law”. We are very happy to have her on board!
LaW-BALANCE er et nyoppstartet forskningsprosjekt ved fakultetet om rettslige regulering av det moderne arbeidslivet. Prosjektet har særlig fokus på balansen mellom arbeid, fritid og familieliv.
Ein viktig del av Centenols virke er å bidra inn på EØS-rettsundervisninga til jusstudentar her i Bergen
Melanie Hack har publisert en artikkel om juridiske reaksjoner i EU og Norge på foreldreskap og omsorg i krisetider.
Førsteamanuensis Melanie Hack skal delta i en arbeidsjakke i prosjektet Revising Work Time Flexibility Policies to Promote Work Inclusion (REFLEX). Prosjektet som er koordinert av OlsoMet får tildelt 12 millioner kroner gjennom programmet Velferd, kultur og samfunn.
Time flies...og da var det igjen stor stas å feire sommeravslutningen for BERG forskergruppen. Vi ønsker med dette en riktig god sommer til alle og gleder oss til et i det minste likeså spennende høstsemesteret!
The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL) ble offisielt åpnet mandag 22. mai.
Do you want to take part in shaping the future? The Faculty of Law offers a PhD position and a postdoctor position. They are both connected to the project ‘Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis’ (LaW-BALANCE).
Forskingsprosjektet har namnet "AI and Education: Layers of Trust (EduTrust AI)", og har fått bevilga fleire millionar frå Trond Mohn Stiftelse.
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, som er medlem av BERG, vart valt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag den 16. mars 2023.
Kan du tenke deg å skrive masteroppgave på 60 eller 70 studiepoeng innenfor arbeidsrett, trygderett eller diskrimineringsrett? Da kan du få ekstra tett faglig oppfølging og et skattefritt stipend på kr 90 000,- fra prosjektet LaW-BALANCE.
Blant medlemmane i utvalet var førsteamanuensis og BERG-medlem Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund.
BERG har nå hatt juleavslutning, og med det ønsker vi god jul og godt nyttår til dere alle! Vi gleder oss til 2023!

Sider