Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Four distinguished data protection experts will hold guest lectures this semester. Lectures are open to all interested students.
EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.
På Norsk forening for europarett (NFER) sitt digitale årsmøte 31. august ble Christian Franklin valgt inn som styreleder for det kommende året. 
Kristian Strømsnes begynte i september 2020 som postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB, etter at han i juni samme år disputerte for Ph.D.-graden med avhandlingen "Uten virkning" - vilkår for og virkninger av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes "uten virkning". Mens avhandlingen fokuserer på håndhevelse av regelverket gjennom å kjenne kontrakter «uten virkning» for å unngå... Les mer
Forskergruppemedlem Malgorzata Agnieszka Cyndecka publiserte 6. september et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A dystopian story about COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the GDPR".
Lurer du på hva du skal skrive masteroppgave om til våren? Emnebanker i EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett er nå oppdaterte.
Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett fra nyttår. Han tar over etter professor ved Det juridiske fakultet, UiO, Giuditta Cordero-Moss.
Professor Halvar Haukeland Fredriksen er utpekt som leder av lovutvalget etter NAV-saken.
In June this year, the book "Leniency in EU Competition Law", written by the leader of the research group, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, was published as part of the International Competition Law Series at Wolters Kluwer.
Leiar av forskergruppa Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har fått publisert sin artikkel "ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknaden" i tidsskriftet Lov og Rett, vol 59, 5, 2020, s. 261-273.
Fleire av medlemane i forskergruppa og BECCLE har i år, som tidlegare år, bidrege til Noregs nasjonale rapport til årets FIDE-Kongress. Kongressen skulle eigentleg finne stad den 20. - 23. mai i Haag, men har blitt utsett på grunn av Covid-19.
Forskergruppemedlem Kristian Strømsnes publiserte 6. mai et innlegg på efta-studies.org med tittelen "ECJ on termination fo contracts in public procurement".
EØS-avtalen fylte 25 år i 2019, og flere av forskergruppens medlemmer har vært med på feiringen - nå er noen av bidragene også kommet på trykk.
Corona-tiden byr på utfordringer for oss alle, men Forskergruppen for EU/EØS, konkurranse- og markedsrett er like aktive som før!
Forskergruppemedlem Malgorzata Cyndecka var nylig gjest på Misjon Veslandet - en podcast fra PwV, om statens tiltak i relasjon til koronakrisen.
Forskergruppemedlem Halvard Haukeland Fredriksen publiserte 20. april et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states". Innlegget presenterer og analyserer den nylig avsagte avgjørelsen fra ECJ, Case C-897/19, som kan vise seg å bli viktig for fremtiden for EØS-samarbeidet og for forholdet mellom EFTA-statene og EU.
Høsten 2019 reiste forskergruppen i EU/EØS konkurranse- og markedsrett på et femdagers opphold ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Formålet med turen var å skape tettere bånd både faglig og sosialt i gruppen, og ikke minst å besøke en svært anerkjent forskningsinstitusjon innenfor vårt fagfelt.
Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.

Sider