Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

Skattemyndigheter muliggjorde Apples og Amazons skatteplanlegging.
in mid October, Malgorzata Cyndecka and Tim Wyndham of BECCLE met with representatives of the EFTA Surveillance Authority and the European Commission and presented their findings regarding the Authority’s state aid decision on zero VAT rate for electronic news services.
Forsker Ignacio Herrerra Anchustegui har vunnet Concurrences’ 2017 Concurrences PhD Award for beste doktoravhandling innen konkurranserett og -økonomi.
On 22 December 2016, The EFTA Court delivered its advisory opinion, clarifying what is understood to by restriction of competition by object and whether joint bidding may restriction competition by object as a type of price fixing. BECCLE’s Ignacio Herrera Anchustegui’s analysis of the advisory opinion is forthcoming in European Competition and Regulatory Law Review
Støtteerklæringer fra myndighetene kan berge statskontrollerte selskaper fra konkurs der rent private selskaper går under. 
Esmeralda Colombo receives second place in the prestigious Professor William R. Ginsberg Memorial Essay Contest 2016 for her essay titled: ““Enforcing International Law in U.S. Courts: The Law of the Sea Convention at Play in Kivalina.”
Doktorgradsstipendiat Esmeralda Colombo kom på 2.plass i Professor William R. Ginsberg Memorial Essay Contest 2016 for sin artikkel ved navn: “Enforcing International Law in U.S. Courts: The Law of the Sea Convention at Play in Kivalina.”
Postdoktor Malgorzata Cyndecka har vunnet European State Aid Quarterlys pris for beste doktorgradsavhandling siden 2012 innen feltet statsstøtterett.
Det juridiske fakultet har  utlyst et masterstipend på 100 000 kroner for deg som har planer å bruke femte studieår til å skrive en stor masteroppgave (60sp) om klimarettslige spørsmål.
Forsker Małgorzata A. Cyndecka har klargjort EUs regler for statsstøtte i sin nye bok. Hennes arbeid vil være til stor nytte for politikere og byråkrater i deres daglige arbeid.
Postdoktor Malgorzata Cyndecka sin avhandling "The Market Economy Investor Test In EU State Aid Law: Applicability and Application" er nå publisert. Avhandlingen omhandler en analyse av det økonomiske instrumentet MEIP (The Market Economy Investor Test) som er en test EU-domstolen og EFTA-domstolen benytter i forbindelse med undersøkelser av et lands statstøtteordninger.
Finansmarkedsfondet bevilget i oktober 2015 et stipend til å finansiere postdok-prosjektet "Towards more stability, competiveness and predictebility in the financial sector". Prosjektet skal ledes av førsteamanuensisRonny Gjendemsjø, og gjennomføres av postdoktor Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Avhandlingen skal publiseres av Wolters Kluwer i løpet av 2016.
Beccle-associates Christian N.K. Franklin, Halvard Haukeland Fredriksen and Ingrid M.H. Barlund have written the Norwegian report on the topic “Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law” for this year’s FIDE Congress.
Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) fekk løyving frå Universitetsstyret i Bergen til å halde fram til 2020. Den forlenga samarbeidsavtalen mellom NHH og UiB sikrar at institusjonane framleis har spisskompetanse på forsking og utdanning innan konkuransepolitikk.
Ein ny daglegvareportal vil styrke konkurransen mellom kjedene og føre til lågare pris for forbrukarane meiner Forbrukerrådet og Rema 1000. Professor Tommy Staahl Gabrielsen er heilt ueinig og meiner portalen i verste fall vil føre til dyrare matvarer.

Sider