Hjem
Forskargruppe for europarett

Nyhetsarkiv for Forskargruppe for europarett

The EU Court gives its judgment in Joined cases C-106/09 and C-107/09 and finds the Gibraltar corporate tax system of 2002 incompatible State aid.
Økt vernetid for musikkutøvere og produsenter
EU-domstolen gir i tolkningsuttalelse fra 14. juni 2011, i sak 360/09 Pfleiderer AG mot Bundeskaretllamt, interessante føringer for avgjørelser av krav om dokumentinnsyn i saker som er behandlet av konkurransemyndighetene.
EFTA-domstolen avsa 12. september 2011 dom i tvisten mellom tobakksprodusenten Phillip Morris og Norge. Sak E 16/10.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics
Om det går som medieansvarsutvalgets flertall vil, blir det ingen norsk medieansvarslov.
EU-domstolen gir i tolkningsuttalelse fra 14. juni 2011, i sak 360/09 Pfleiderer AG mot Bundeskaretllamt, interessante føringer for avgjørelser av krav om dokumentinnsyn i saker som er behandlet av konkurransemyndighetene.

Sider