Hjem

Kunnskap, politikk og organisering

Kunnskap, politikk og organisasjoner

Forskningen i KPO er konsentrert om studiet av offentlig politikk og offentlig forvaltning med demokratiteori og organisasjonsteori som sentrale teoretiske tilnærminger. Samspillet mellom politikk, organisasjon og kunnskap og hvordan kunnskap utvikles, formidles og brukes er sentrale tema.  Forskningstradisjoner som legger vekt på forbindelsen mellom forvaltning , fagkunnskap og formell utdanning er viktige i gruppen. VIdere studeres samspillet mellom politikk, offentlig forvaltning og fagkunnskapenes sentrale rolle i politikkutvikling. Forholdet mellom politikere, byråkrater og befolkningen som brukere av offentlige tjenester studeres også.

Les mer om forskningsprofilen her

Ny publisering
Book cover

Evaluering og prestasjonsmåling

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.

ECPR 50år
Book cover

Den europeiske statsviterorganisasjonen 50år

Jubileet ble feiret med bokutgivelse med bidrag fra Ivar Bleiklie og Svein Michelsen

Ny publisering
Hanne Kvilhaugsvik

Ingeniørar og læringsutbytte

Omsetjing og lagdeling er to av funna i Kvilhaugsvik sitt studie av to studieprogram innanfor ingeniørfag

Ny bok
Forside bok.

Regionale universiteter og utdanningspolitiske paradokser

Professor emeritus Ivar Bleiklie har bidratt med kapittel i boken "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" redigert av Jon P. Knudsen og Torunn Lauvdal

Seminar

Gruppa samlast på seminarrommet i 2. etasje i Christies gate 17, tirsdagar frå 14.15 til 16.00.

Seminaret er ope for alle interesserte.