Hjem

Kunnskap, politikk og organisering

Hovedinnhold

Kunnskap, politikk og organisasjoner

Forskningen i KPO er konsentrert om studiet av offentlig politikk og offentlig forvaltning med demokratiteori og organisasjonsteori som sentrale teoretiske tilnærminger. Samspillet mellom politikk, organisasjon og kunnskap og hvordan kunnskap utvikles, formidles og brukes er sentrale tema.  Forskningstradisjoner som legger vekt på forbindelsen mellom forvaltning , fagkunnskap og formell utdanning er viktige i gruppen. VIdere studeres samspillet mellom politikk, offentlig forvaltning og fagkunnskapenes sentrale rolle i politikkutvikling. Forholdet mellom politikere, byråkrater og befolkningen som brukere av offentlige tjenester studeres også.

Les mer om forskningsprofilen her

Publisering
Vocational Education & Training.

Opplæringskontor som mellomledd i lærlingopplæring i Norge og Sveits

Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits

Ny bok:
Kari Tove Elvbakken

Abortspørsmålets politiske historie

Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020

Ny bok
Book cover

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning

Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning

Ny bok
Book cover

Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn

Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.

Ny publisering
 Illustrasjon

Brubygging mellom høgare utdanning og arbeidsliv?

Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.

Seminar

Gruppa samlast på seminarrommet i 2. etasje i Christies gate 17, tirsdagar frå 14.15 til 16.00.

Seminaret er ope for alle interesserte.