Hjem

Kunnskap, politikk og organisering

Kunnskap, politikk og organisasjoner

Forskningen i KPO er konsentrert om studiet av offentlig politikk og offentlig forvaltning med demokratiteori og organisasjonsteori som sentrale teoretiske tilnærminger. Samspillet mellom politikk, organisasjon og kunnskap og hvordan kunnskap utvikles, formidles og brukes er sentrale tema.  Forskningstradisjoner som legger vekt på forbindelsen mellom forvaltning , fagkunnskap og formell utdanning er viktige i gruppen. VIdere studeres samspillet mellom politikk, offentlig forvaltning og fagkunnskapenes sentrale rolle i politikkutvikling. Forholdet mellom politikere, byråkrater og befolkningen som brukere av offentlige tjenester studeres også.

Les mer om forskningsprofilen her

Seminar

Gruppa samlast på seminarrommet i 2. etasje i Christies gate 17, tirsdagar frå 14.15 til 16.00.

Seminaret er ope for alle interesserte.