Hjem

Kunnskap, politikk og organisering

Hovedinnhold

Kunnskap, politikk og organisasjoner

Forskningen i KPO er konsentrert om studiet av offentlig politikk og offentlig forvaltning med demokratiteori og organisasjonsteori som sentrale teoretiske tilnærminger. Samspillet mellom politikk, organisasjon og kunnskap og hvordan kunnskap utvikles, formidles og brukes er sentrale tema.  Forskningstradisjoner som legger vekt på forbindelsen mellom forvaltning , fagkunnskap og formell utdanning er viktige i gruppen. VIdere studeres samspillet mellom politikk, offentlig forvaltning og fagkunnskapenes sentrale rolle i politikkutvikling. Forholdet mellom politikere, byråkrater og befolkningen som brukere av offentlige tjenester studeres også.

Les mer om forskningsprofilen her

Ny publisering
 Illustrasjon

Brubygging mellom høgare utdanning og arbeidsliv?

Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.

Ny publisering
Bleiklie, Michelsen og Vukasovic

Ny publisering fra KPO om strukturreformen i høyere utdanning

I et nytt notat fra Ivar Bleiklie, Svein Michelsen og Martina Vukasovic fra forskningsgruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO) ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap sammen med forskere fra NIFU analyserer de hvordan målene til strukturreformen ble til, formulert og tolket.

Instituttet i media
Ivar Bleiklie

På vei mot et sterkere universitetshierarki

Ivar Bleiklie blir intervjuet i Khrono og mener universitets- og høgskolesektoren er på vei til å få en mer sentral rolle i samfunnet og politikken.

Ny publisering
Book cover

Evaluering og prestasjonsmåling

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.

ECPR 50år
Book cover

Den europeiske statsviterorganisasjonen 50år

Jubileet ble feiret med bokutgivelse med bidrag fra Ivar Bleiklie og Svein Michelsen

Seminar

Gruppa samlast på seminarrommet i 2. etasje i Christies gate 17, tirsdagar frå 14.15 til 16.00.

Seminaret er ope for alle interesserte.