Hjem
Kunnskap, politikk og organisering

Forskargruppa

Om du ynskjer kontakt med medlemmer i gruppa eller har spørsmål om aktivitetar, publikasjonar o.l., er det berre å ta kontakt:

Forskergruppeleder:

Professor Ivar Bleiklie

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Postadresse: Pb. 7802, 5020 Bergen

Besøksadresse: Christiesgate 17, 5007 Bergen

E-post: post@aorg.uib

FORSKARAR I GRUPPA:

Kjetil Børhaug, Professor

Kari Tove Elvbakken, Professor

Thor Øivind Jensen, Førsteamanuensis

Mona Langø, Universitetslektor

Svein Michelsen, Professor

Atle Nyhagen, Universitetslektor

Martina Vukasovic, Førsteamanuensis

PHD- KANDIDATAR

Thomas Noven Eide

Burhan Findikli

Agnete Hessevik

Hanne Kvilhaugsvik