Hjem
Kunnskap, politikk og organisering

Ny artikkel av Håkon Høst og Svein Michelsen

Håkon Høst (NIFU-STEP) og Svein Michelsen (Institutt for Adm.Org.) har publisert ny artikkel i tidsskriftet ”Søkelys på arbeidslivet.” Artikkelen omhandler utviklingen i arbeidsmarkedet for ungdom over en 14 års periode.

Hovedinnhold

Artikkelen viser at nedgangen som man observerte i ungdomssysselsettingen på 1990-tallet har snudd.  Det har skjedd en kraftig økning i sysselsettingen til 17-19-åringer, hvor hoveddelen er lærlinger. Innslaget av lærlinger varierer imidlertid betydelig på tvers av bransjeområder.  Artikkelens konklusjon er at den statlig utdanningspolitikken i betydelig grad har lykkes i å strukturere arbeidsmarkedet for ungdom under 20 år ut fra lærlingordningen innen sentrale områder av norsk arbeidsliv.

Les Søkelys på arbeidslivet 3-2010

 

Artikler i det nye tidsskriftet
Ane Grete Vik
Trivsel og varsling på arbeidsplassen

Håkon Høst og Svein Michelsen
Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet – endringer fra 1994 til 2008

Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa
Reform 94 – et trendskifte i videregående utdanning?

Torunn Skåltveit Olsen og Nina Jentoft
Et liv jeg ikke valgte

Forskningstema
Anne Cecilie Bergene, David Jordhus-Lier og Anders Underthun
En introduksjon til arbeidsgeografi: Nyttige perspektiver for norsk arbeidslivsforskning?

Debatt / Kommentar
Kristin Henriksen
Introduksjonsprogrammet – en suksess?

Ole Johnny Olsen
Kvalifisering til fag og yrker. Et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv

Søkelys på Norden
Mårten Palme
Sjukfrånvaro och social interaktion