Hjem
Kunnskap, politikk og organisering

Nyhetsarkiv for Kunnskap, politikk og organisering

I et nytt notat fra Ivar Bleiklie, Svein Michelsen og Martina Vukasovic fra forskningsgruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO) ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap sammen med forskere fra NIFU analyserer de hvordan målene til strukturreformen ble til, formulert og tolket.
Ivar Bleiklie blir intervjuet i Khrono og mener universitets- og høgskolesektoren er på vei til å få en mer sentral rolle i samfunnet og politikken.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.
Jubileet ble feiret med bokutgivelse med bidrag fra Ivar Bleiklie og Svein Michelsen
Omsetjing og lagdeling er to av funna i Kvilhaugsvik sitt studie av to studieprogram innanfor ingeniørfag
Professor emeritus Ivar Bleiklie har bidratt med kapittel i boken "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" redigert av Jon P. Knudsen og Torunn Lauvdal
Professor emeritus Ivar Bleiklie intervjua av BBC World Business Report.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har publisert en ny artikkel, “Scandinavian Higher Education Governance—Pursuing Similar Goals Through Different Organizational Arrangements”, i European Policy Analysis.
Ivar Bleiklie skal være Visiting Scholar ved Weatherhead Center for International Affairs på Harvard University.
Kjetil Børhaug og Dag Øyvind Lotsberg har publisert en ny bok om barnehageledelse i praksis. Boken beveger seg vekk fra det normative standpunktet som dominerer litteraturen, og har en empirisk innfallsvinkel på ledelse. Hva forskning viser om hva barnehageledelse er, og hvordan det praktiseres blir gjennomgått, og får oppmerksomhet, framfor spørsmålet om hvordan barnehageledelse bør gjøres.
Kjetil Børhaug har bidratt med fire kapittel i boka "Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse". Eit av dei er skrive i samarbeid med Solveig Borgund. Prosjektet er støtta av NFR.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.
Hogne Lerøy Sataøen har saman med Arild Wæraas publisert artikkelen “Building a Sector Reputation: The Strategic Communication of National Higher Education” i tidsskriftet International Journal of Strategic Communication.
Ivar Bleiklie, Gigliola Mathisen Nyhagen, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har bidratt med et kapittel i boken «Towards European Science: Dynamics and Policy of an Evolving European Research Space».
Svein Michelsen and Håkon Høst have published an article in “Berufliche Bildung: historisch - aktuell – international”, a “Festschrift” on vocational training published for the 60th anniversary of Philipp Gonon.
Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.
Hogne Lerøy Sataøen has together with Ole Andreas Brekke (UNI Research), Susana Batel (University of Exeter), and Martin Albrecht (KTH Royal Institute of Technology), published an article on sustainable grid development in the journal Energy Research & Social Science. The article compares British, Norwegian, and Swedish grid development.
Ei ny bok om samfunnsfagdidaktikken er no ute. Boka rettar seg mot lærarstudentar og andre som er opptekne av korleis samfunnsfagforståing kan formidlast til unge menneske.

Sider