Hjem
Kunnskap, politikk og organisering

Nyhetsarkiv for Kunnskap, politikk og organisering

Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning
Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.
Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.
I et nytt notat fra Ivar Bleiklie, Svein Michelsen og Martina Vukasovic fra forskningsgruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO) ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap sammen med forskere fra NIFU analyserer de hvordan målene til strukturreformen ble til, formulert og tolket.
Ivar Bleiklie blir intervjuet i Khrono og mener universitets- og høgskolesektoren er på vei til å få en mer sentral rolle i samfunnet og politikken.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.
Jubileet ble feiret med bokutgivelse med bidrag fra Ivar Bleiklie og Svein Michelsen
Omsetjing og lagdeling er to av funna i Kvilhaugsvik sitt studie av to studieprogram innanfor ingeniørfag
Professor emeritus Ivar Bleiklie har bidratt med kapittel i boken "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" redigert av Jon P. Knudsen og Torunn Lauvdal
Professor emeritus Ivar Bleiklie intervjua av BBC World Business Report.
Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har publisert en ny artikkel, “Scandinavian Higher Education Governance—Pursuing Similar Goals Through Different Organizational Arrangements”, i European Policy Analysis.
Ivar Bleiklie skal være Visiting Scholar ved Weatherhead Center for International Affairs på Harvard University.
Kjetil Børhaug og Dag Øyvind Lotsberg har publisert en ny bok om barnehageledelse i praksis. Boken beveger seg vekk fra det normative standpunktet som dominerer litteraturen, og har en empirisk innfallsvinkel på ledelse. Hva forskning viser om hva barnehageledelse er, og hvordan det praktiseres blir gjennomgått, og får oppmerksomhet, framfor spørsmålet om hvordan barnehageledelse bør gjøres.
Kjetil Børhaug har bidratt med fire kapittel i boka "Barnehagen som læringsarena. Mellom styring og ledelse". Eit av dei er skrive i samarbeid med Solveig Borgund. Prosjektet er støtta av NFR.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.
Ivar Bleiklie, Gigliola Mathisen Nyhagen, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har bidratt med et kapittel i boken «Towards European Science: Dynamics and Policy of an Evolving European Research Space».
Svein Michelsen and Håkon Høst have published an article in “Berufliche Bildung: historisch - aktuell – international”, a “Festschrift” on vocational training published for the 60th anniversary of Philipp Gonon.
Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.

Sider