Hjem

Kunnskap, utdanning og demokrati

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Gruppeleder

Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide

Kontakt oss

Forskningsgruppen Kunnskap, utdanning og demokrati
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christies gate 13
N-5015 Bergen


Tel: 55 58 39 75
E-post: Gunn.Soreide@iuh.uib.no

Gruppen bruker de engelske sidene som hovedside / For more information see the english pages

Forskningsgruppen kunnskap, utdanning og demokrati har spesielt fokus på de mulighetene og utfordringene utdanning, demokrati og kunnskapsutvikling møter i samfunn som er i endring.

De tre hovedbegrepene; kunnskap, utdanning og demokrati reflekterer gruppens interesseområder og våre prosjekter er situert innenfor områder hvor to (eller alle tre) av disse begrepene overlapper.

Forskningsgruppen ble stiftet i 2010 og er ledet av førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide.

DOKTORGRADS-STUDENTEN
Trond Hvalbye og Yuhar Y. Abamosa

Juhar lot seg ikke stoppe - tar doktorgrad i pedagogikk

Da Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning fra Etiopia i 2011 fikk han beskjed om at vaskejobb var det som ville passe best for ham.