Hjem

Kultur, samfunn og politikk

Hovedinnhold

Ordsky med teksten Culture, Society and Politics fremhevet

Filosofisk forskning på kultur, samfunn og politikk

"Kultur, samfunn og politikk" er en forskningsgruppe ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen undersøker kulturelle, sosiale og politiske tema ut fra et filosofisk perspektiv. Vår målsetting er å studere begreper, analysere og utvikle grunnleggende teorier og ha et kritisk blikk på forståelse av endringer inne kultur, politikk og samfunn. Vi fremmer grunnforskning på forholdet mellom mennesker og samfunn, på fundamentet for rådende normative teorier i samfunnet, refleksjoner rundt rådende retorikk innen det politiske felt og forholdet mellom det politiske og andre samfunnsområder.

Medlemmene i gruppen har sin bakgrunn fra ulike filosofiske og metodologiske retninger. Disse omfatter i all hovedsak sosialfilosofi, moralfilosofi, rettsfilosofi, politisk teori, filosofihistorie, moderne filosofi, fenomenologi, kritisk teori, fransk filosofi og retorikk.