Hjem

Kultur, samfunn og politikk

Hovedinnhold

Ordsky med teksten Culture, Society and Politics fremhevet

Filosofisk forskning på kultur, samfunn og politikk

"Kultur, samfunn og politikk" er en forskningsgruppe ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Gruppen undersøker kulturelle, sosiale og politiske tema ut fra et filosofisk perspektiv. Vår målsetting er å studere begreper, analysere og utvikle grunnleggende teorier og ha et kritisk blikk på forståelse av endringer innen kultur, politikk og samfunn. Vi fremmer grunnforskning på forholdet mellom mennesker og samfunn, på fundamentet for rådende normative teorier i samfunnet, refleksjoner rundt rådende retorikk innen det politiske felt og forholdet mellom det politiske og andre samfunnsområder.

Medlemmene i gruppen har sin bakgrunn fra ulike filosofiske og metodologiske retninger. Disse omfatter i all hovedsak sosialfilosofi, moralfilosofi, rettsfilosofi, politisk teori, filosofihistorie, moderne filosofi, fenomenologi, kritisk teori, fransk filosofi og retorikk.

Critical Theories Colloquium 

Kollokviumet er et møtested for ansatte og viderekomne studenter med interesse i filosofisk forskning knyttet til sosial og epistemisk (u)rettferdighet, inkl. postkolonial teori, kritisk rasefilosofi, feminisme, skeiv teori, sosial/politisk epistemologi, og Frankfurterskolen. Gruppen møtes 1-2 ganger hver måned i semestertiden, med presentasjon av work i progress, tekstdiskusjon, og eksterne innleggsholdere. Ved interesse ta kontakt med Franz Knappik

Conference proceedings
Logo for tidsskriftet og tittel på konferansen

Rationality and Positive Political Roles for Emotions: Solidarity and Benevolence

The special issue of Nordicum-Mediterraneum, 17:5 (2023) contains articles based on lectures that were delivered at the conference "Rationality and Positive Political Roles for Emotions: Solidarity and Benevolence".