Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Havnivåendringer og jordskorpebevegelser

I kvartærtiden har det i Skandinavia vært store og hurtige havnivåendringer. Endringene skyldes oppbygging og tilbakesmelting av store kontinentale isdekker på den nordlige halvkule, som medfører endringer i det globale havnivå (eustasi) samt lokale bevegelser av jordskorpen (isostasi).

Hovedinnhold

 

Detaljert kjennskap av tidligere tiders havnivåendringer er nødvendig for å gjøre gode forutsigelser om fremtidige endringer. Vår feltbaserte forskning er konsentrert i fjord og kyst områdene i Vest-Norge.  Målet er å rekonstruere tidligere havnivåendringer i tidsrommet etter innlandsisen smeltet tilbake fra kysten for om lag 15,000 år siden. Dette gjøres ved prøvetaking og analyse av innsjøbasseng som til ulik tid har blitt hevet over havnivå (isolert fra havet).