Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Landskapsutvikling

Hvorfor er landskap slik de er i dag?

Isbre og breelv-slette (sandur) på sørvest Grønland.
Isbre og breelv-slette (sandur) på sørvest Grønland.
Foto/ill.:
Henriette C. Linge

Hovedinnhold

Geomorfologi er vitenskapen om landformer og om prosessene som har dannet dem. Det å forklare dagens topografi krever i de fleste tilfeller tverrfaglige tilnærminger ettersom det involverer alt fra prosesser i jordens mantel til prosesser på jordens overflate, og som dekker tidsrom fra noen hundre til millionvis av år.

Rekonstruksjon av landformutvikling over lengre tidsrom må ta endringer i forvitrings- og erosjonsrater forbundet med klimafluktuasjoner med i betraktningen. I Skandinavia har for eksempel breenes og isdekkenes effekt på landskapet ikke vært den samme over alt. Iserosjon har i varierende grad endret det pre-glasiale landskapet og isostatisk tilpassning av isvekten som forsvant pågår fremdeles. Studier av landskapsutvikling kan derfor gi informasjon om pre-kvartær topografi, om kvartære endringer, og om forventede landskapsendringer i nær fremtid.