Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Grotte-vitenskap (Speleologi)

Grotter er viktige elementer i landskap som dannes i oppløselige bergarter, slik som kalkstein og marmor. Grotter dannes fra grunnvann som flyter igjennom bergmassen.

Grotte i Romania med stalaktitter og stalagmitter.
Grotte i Romania med stalaktitter og stalagmitter.
Foto/ill.:
Stein Erik Lauritzen

Hovedinnhold

Speleologen (den som studerer grotter) søker å finne ut når og hvordan landskapet og grottene utviklet seg, og en møter det interessante problemet å finne alderen på et hull! Grotter er de mest seiglivete landformer en har, de vil være der helt til bergmassen rundt er fjernet. På denne måten oppbevarer de informasjon om tidligere tiders landskap, tektonikk, grunnvanstrøm, klima, fauna, flora, og menneskets historie. Grottevitenskap er også nødvendig for å forstå både grunnvannsmagasiner og petroleumsreservoarer i karbonater, og for å få presis bestemmelse av klimaendringer på landjorda.