Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Klima- og miljøendringer i fortiden

Klimaendringer representerer en endring i værparametre over tidsrom som strekker seg over tiår til flere tusen år.

Hovedinnhold

 

Klimaendringer kan være avgrenset til en region eller omfatte hele kloden. En klimaendring kan være gradvis, ofte syklisk, eller i form av en hurtig, mer kortvarig hendelse. Prosesser eller pådriv som kan forårsake klimaendringer er kontinentaldrift og fjellkjededannelse, variasjoner i orbitale parametre (for eksempel jordaksens helningsvinkel), vulkanutbrudd, variasjoner i solaktivitet, og i nyere tid, endringer i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren. Forskningsgruppen har dokumentert betydelige klima- og miljøendringer på ulike tidsskala. Opprinnelsen til disse endringene er et nøkkelspørsmål for å forstå årsakene til naturlige klimaendringer og for å kunne skille naturlige klimaendringer fra de menneskeskapte. Rekonstruksjoner basert på indirekte (proksy) data fra ulike klimaarkiver (for eksempel innsjøer og huler) vil gi ny innsikt i dynamikken bak klima- og miljøendringer i fortiden.