Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Geo-arkeologi

Geo-arkeologi er en multidisiplinær fremgangsmåte som benytter konsept og metoder fra naturvitenskapen i studier av tidligere tiders mennesker og kulturer.

Excavation - Kostenki, Russia.
Excavation - Kostenki, Russia.
Foto/ill.:
John Inge Svendsen

Hovedinnhold

Det har vært en lang tradisjon at forskergruppens forskere samarbeider med arkeologer, zoologer og botanikere i utgravinger av førhistoriske boplasser og lokaliteter. Denne feltbaserte forskningen inkluderer beskrivelse og tolkning av funnenes stratigrafiske sammenheng, aldersbestemmelse og rekonstruksjon av miljø. Våre forskere er for tiden involvert i forskning på paleolitiske lokaliteter i Russland og Sør-Afrika, samt gjenstander og plante-/dyrerester som de siste årene er utsmeltet fra isfonner og mindre breer i fjellområdene i Sør-Norge.