Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Breer og isdekker

Rekonstruksjon av tidligere tiders breer og isdekker er et aktuelt tema i forskningsgruppen.

Scandinavian Ice Sheet during last glaciation
Scandinavian Ice Sheet during last glaciation
Foto/ill.:
Richard Gyllencreutz

Hovedinnhold

Forskningstemaet omhandler brevariasjoner på ulik tidsskala

  • fremveksten og tilbakesmeltingen av de store kontinentale isbredekkene som har preget Kvartærtiden (de siste 2.6 millioner år)
  • mer lokale breer og hvordan disse har endret seg i takt med klimaendringene like frem til i dag.

I tillegg til paleoglasiologiske rekonstruksjoner inngår studier av glasiale erosjons- og avsetningsprosesser. Forskningen baserer seg på feltundersøkelser av eksponerte lagfølger på land, boringer i innsjøbassenger samt geomorfologisk kartlegging.