Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Kontaktinformasjon

Professor Jostein Bakke - gruppeleiar

E-mail:jostein.bakke@uib.no

 

Professor Berit Oline Hjelstuen - nestleiar

E-mail:berit.hjelstuen@uib.no