Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Hvorfor studere geofag

Hvorfor skal jeg studere her og hva vil det gi meg? Hvilke studieprogrammer finnes? Hvordan skal jeg bli student ved instituttet? Hvor vil jeg få jobb med utdannelse herfra?