Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Bachelorprogram

Informasjon om bachlorprogrammet ved instituttet kan du finne her

 

Emne som faggruppa underviser i:

 

100-tals nivå:

GEOV101 - Jostein Bakke og Berit Oline Hjelstuen

GEOV102 - Jostein Bakke og Berit Oline Hjelstuen

GEOV110 - Haflidi Haflidason m.fl

 

200-tals nivå:

GEOV217 - Jostein Bakke og Atle Nesje

GEOV221 - Stein-Erik Lauritzen

GEOV222 - Ulysses Ninnemann

GEOV223 - John Inge Svendsen

GEOV225 - Atle Nesje

GEOV226 - Jostein Bakke

GEOV228 - Henriette Linge, Stein-Erik Lauritzen, Atle Nesje, Haflidi Haflidason

GEOV229 - Henriette Linge, Stein-Erik Lauritzen

GEOV230 - Atle Nesje

GEOV231 - Haflidi Haflidason

GEOV272 - Berit Oline Hjelstuen

 

300-tals nivå:

GEOV300 - Nele Meckler

GEOV322 - Jostein Bakke m.fl

GEOV324 - Jostein Bakke

GEOV325 

GEOV326 - John Inge Svendsen og Hans Petter Sejrup

GEOV331 - Ulysses Ninnemann

GEOV342 - Ulysses Ninnemann