Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Master thesis

Hovedinnhold

EXAM SPRING 2017

SUNNIVA RUTLDAL "Climate, Ocean Circulation, and Greenland Ice Sheet variability" (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

FRIDA SNILTVEIT HOEM "Climate, Ocean Circulation, and Antarctic Ice Sheet variability" (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

HÅVARD GRØNNEVIK - "Skreddersying av prepareringsteknikker for ulike bergarter til eksponeringsdatering" (Main supervisor: Henriette Linge)

 

EXAM AUTUMN 2016

FREDRIK KARLSEN - Geofysisk undersøking av Esmarkmorenen med tilhøyrande brerandavsetningar i Rogaland (Main supervisor: Jostein Bakke)

ESPEN VALVIK - Siste istids maksimum og deglasiasjon av nordlege Nordsjø; glasiale prosessar og landskapsformer (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

EINAR SÆRHEIM NILSEN -Pleistocene avsetningsmiljø i ytre deler av Norskerenna basert på 3D-seismiske data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

REBEKKA HLIN RUNARSDOTTIR - "Foraminiferbiostratigrafi og paleoseanografi i sydsøtlige Norskehav" (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

 

EXAM SPRING 2016

OLIVER GRANT - The deglaciation of Kongsfjorden, Svalbard: mapping, provenance study and surface exposure dating of glacial erratics. (Main supervisor: Henriette Linge)

EMILIE RANDEBERG - Glasial erosjon på land gjennom kvartærperioden belyst ved leirmineralanalyse av Naustformasjonen, Midtnorsk sokkel. (Main supervisor: Henriette Linge)

CHRISTIAN SOLHEIM: Hav- og isdekke interaksjon i Lofoten-vesterålen gjennom siste istids maksimum. (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

ANNA KIEU-DIEM TRAN: Klimarelaterte holosene sedimentære prosesser i Sørfjorden (Ranafjorden). (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

EINAR TAULE: Paleostrøm og isbevegelse i karstgrotter på Reingardslia, Rana (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

HELLE MALENE BENDIKSEN - Holocen forvitring på fjelloverflate (Main supervisor: Atle Nesje)

SOFIE BAKKEVIG VALHEIM - Skredfarekartlegging og berekning av utløpslengd for skred i Våtedalen, Gloppen og Jølster kommunar (Main supervisor: Atle Nesje)

KJERSTI NORLAND VISTNES - Skredfarekartlegging og berekning av utløpslengd for skred i Våtedalen, Gloppen og Jølster kommunar (Main supervisor: Atle Nesje)

IDUN VEFRING - Dynamiske glasiale ersojonsprosesser på Folgefonna (Main supervisor: Jostein Bakke)

KJERSTI HELLAND - Dynamiske glasiale ersosjonsprosesser på Ålfotbreen (Main supervisor: Jostein Bakke)

IDA FOLKESTAD OLSEN - Investigations of abrupt climate change offshore east Greenland continental margin during Marine Isotope Stages 3 and 5 (Main supervisor: Eystein Jansen)

 

EXAM AUTUMN 2015

JØRGEN BERGELAND - Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i indre delar av Norskerenna dei siste 15 000 år (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2015

CECILIE TELLEFSEN: Utbredelse, mektighet og transport av forurensete sedimenter i Bergen havneområde (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

LINDA THORSEN: Utbredelse, mektighet og transport av forurensete sedimenter ved S-Askøy og i Sørfjorden, Hardanger (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

HÅVARD FIKSEN - Skredfarekartlegging i Loddefjord (Main supervisor: Atle Nesje)

SILJE SMITH JOHNSEN - Isdynamikk og brekalving, Spitsbergen (Main supervisor: Atle Nesje)

INGUNN FARSUND - Isdynamikk på brear på Spitsbergen (Main supervisor: Atle Nesje)

HEIDI IMS: Karstifisering i Purdalen, Rana: et lengdesnitt (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

CATHRINE ESPELAND: Karstifisering i Plurdalen, Rana: et tverrsnitt (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

MARIE SKIPENES LARSEN - Sen Weichsel foraminiferstratigrafi i Norskerenna; paloemiljø og sedimentgenese (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

TINE SØRBYE - Kalibering av fjordsedimenter og Klima på Sør Georgia (Main supervisor: Jostein Bakke

JANNICKE KUVÅS - Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i Byfjorden (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

MAGNUS SKIBELI HERREM - Kenozoisk utvikling av Lofotenmarginen basert på 2D seismiske data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

LINA GISLEFOSS - Deglasiasjonen av Hornsund, Svalbard: kartlegging, provenansstudie og eksponeringsdatering av flyttblokker. (Main supervisor: Henriette Linge)

 

EXAM AUTUMN 2014

ØYVIND FLATAKER LIEN - Polygonalforkastninger langs den Nordøstlege Atlanterhavsmarginen (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2014

MARIANNE V. BORGE - Norskerennas deglasiasjonshistorie basert på seismiske profil, batymetriske data og sedimentkjerner  (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

DANIEL HESJEDAL WIBERG - Siste istids maksimum og deglasiasjon av Kongsfjordens isstrømsystem, W-Spitsbergen (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

IRENE EGELAND - Deglasiasjon av de ytre områdene av Hardangerfjordsystemet (Bømlafjorden) (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

TONJE ELVIK NILSEN - Askestratigrafi og utbredelse av store askeutbrudd de siste ca. 40 ka i marine sedimentarkiver i Norskehavet.(Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM AUTUMN 2013

MATS LIND HELGHEIM (Now in Statoil ASA, Bergen) -Seismisk stratigrafi og sedimentære prosesser langs vestmarginen av Grønland (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2013

CAMILLA LØLAND - Distale turbiditter i Lofotenbassenget - stratigrafi, avsetningsmiljø, frekvens (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

JØRN AADNERAM - Turbiditter i Lofotenbassenget -stratigrafi og frekvens (Main supervisor: Haflidi Haflidason) 

STIAN LINDSTRØM (Now at OMV, Stavanger) - Kenosoiske sedimentære prosessar og avsetningsmiljø langs sørvestmarginen av Barentshavet og i Lofotenbassenget - (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

SYNNØVE KOLSTØ - North Atlantic climate and deep water variability over the last 4000 years BP - (Main supervisor: Helga (Kikki) F. Kleiven)

 

EXAM AUTUMN 2012

CATHRINA SCHAUBLE (Now at Schlumberger, Stavanger) - Glacial processes and morphology on the Norwegian margin. (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

 

EXAM SPRING 2012

SIV GRINDE (Now at Statoil ASA, Bergen) - 3D seismisk studie av sedimentære prosessar i eit traumunningsviftesystem. (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

KAROLINE  WALLSTEN (Now at Statoil ASA, Stavanger)- Nordsjøvifta - sein Plio-Pleistocen seismisk stratigrafi og avsetningshistorie. (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

MARIANNE HÅLAND (Now at Schlumberger, Stavanger) - Vøringplatåets yttergrense - karaktertrekk og sedimentære prosesser  (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM AUTUMN 2011

MAY ELISABETH BERGH - Sedimentary processes and depositional environments within the Vema Diapir Field, Mid-Norwegian margin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2011

CECILIE FINNSNES (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)  

JUANITA SEKKINGSTAD (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

EIVIND BØYUM - Deglaciation history of the mid-Norwegian continental shelf (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM AUTUMN 2010  

TANJA HALHJEM - Turbidites in the Lofoten Basin - stratigraphy, frequence and processes (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

KRISTIAN KOLLSGÅRD (Now at Shell AS, Stavanger) - Miocene devlopment of the Mid-Norwegian continental margin (Vøring Basin) based on seismic data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

ANNY SØRVIK - Sedimentation processes and deglaciation history in Hardangerfjorden based on acoustic data and sediment cores (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM SPRING 2010

ANNE ØVREEIDE - Bouguer anomaly and Moho depth within marine areas (Main supervisor: Atle Austegard)

HELGE TJELMELAND (Now in Statens Vegvesen) - Sedimentological studies of depositional environments i the Vigrid Diapir Field on the Norwegian continental margin (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

ELIN V. ANDREASSEN (Now at Statoil ASA, Stavanger) - Cenozoic sedimentary processes and depositional environments in the Norwegian basin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

SØNKE REICHE (Now PhD Student at University of Hamburg)- High resolution seismic stratigraphy, sedimentary processes and the devlopment of the Nyegga Pockmark Field on the Mid-Norwegian continental margin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)