Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Forskningslaboratorier og infrastruktur

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk, der to av disse har status som nasjonal infrastruktur (Eartlab, Farlab). Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer og er vertsinstitutt for Normar, den nasjonale ROV farkosten. Instituttet er også vertsinstitusjon for den nasjonale European Plate Observing System Norway (EPOS-N).

 

For oversikt over laboratorier og infrastruktur klikk her.

Laboratorier - instrumentbooking

Bruksanvisning for booking av instrumenter her.