Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

PhD program

Nyttig informasjon om PhD-studier ved vårt institutt finn du her.

Les om faggruppa sine PhD-studentar og deira forskningsprosjekt her.