Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Samarbeidspartnere

Faggruppa i kvartære geosystem har utstrakt samarbeide med nasjonale og internasjonale universitet og forskningsinstitusjonar.