Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Nyhet

Masterprogrammet i Geovitenskap har de mest fornøyde UiB studentene

Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.

Masterstudenter på Finse høsten 2015
STUDENTER PÅ BRE-KURS: Feltkurs i kvartærgeolgi ved Midtdalsbreen på Finse høsten 2015. Studentene lærer å beskrive, tolke og kartlegge avsetninger fra breer.
Foto/ill.:
Atle Nesje

Hovedinnhold

– Gjennom flere ekskursjoner i året får vi ekstra god kontakt med medstudentene våre. Studiet er også lagt opp til å gjennomføre øvelser og rapporter gruppevis, og det krever at man danner bånd til mange studenter på kullet man går på, sier Emilie Randeberg.

Hun er masterstudent i geovitenskap ved Instiutt for geovitenskap innenfor retningen kvartærgeologi og paleoklima.

 

Les mer fra NOKUT undersøkelsen fra Aktult her.