Hjem

Logikk og AI

Hovedinnhold

Forskningsgruppen for Logikk og AI (LAI-gruppen) studerer det vitenskapelige grunnlaget for resonnering om informasjon i systemer bestående av interagerende agenter, med anvendelser innen flere ulike delområder av fagfeltene kunstig intelligens (AI) og multi-agent systemer (MAS), spesielt innen logikk-basert kunnskapsrepresentasjon og resonnering. Viktige forskningsinteresser inkluderer ren og anvendt modallogikk (spesielt epistemisk og strategisk), maskinetikk og normative systemer, aggregering av informasjon, judgments og preferanser, resonnering om sosiale nettverk, og nettverk av tekst og mennesker. Forskningen vår er ofte interdisiplinær, og kombinerer bl.a. formell logikk og datavitenskap med ideer fra samfunnsvitenskapen slik som spillteori og sosial nettverksanalyse.

Eksempler på forskningsmiljøer som er relevante for oss inkluderer IJCAI, AAMAS, EUMAS, LOFT, TARK, LORI, LAMAS, DALI.

LAI-gruppen blir ledet av professor Thomas Ågotnes.