Hjem

Forskergruppen for leksikalske strukturer og prosesser

Ord i hjernebarken

Gruppas ledere er førsteamanuensis i tysk Kjetil Berg Henjum og professor i engelsk Dagmar Haumann

 

Forskergruppen arbeider med spørsmål knyttet til leksikalske enheter og prosesser, deres representasjon i leksikonet, struktur og forandring i leksikonet samt leksikonets og syntaksens samspill. Vår forskning favner et vidt spektrum av tema (f. eks. derivasjonell morfologi, fraseologi, argumentstruktur og -realisering) og ulike språk og språkstadier, både i enkeltspråk og individer. Forskningen er både teoretisk, empirisk og anvendt.

 

Forskergruppen er åpen for lingvister på alle nivå som arbeider med spørsmål knyttet til leksikonet.