Hjem

Logikk, informasjon og interaksjon

Forskningsprosjekter

Dette er noen av forskningsprosjektene LII-forskere er involvert i. Mye av forskningen skjer utenfor formelle prosjektstrukturer; se publikasjonslisten for et mer komplett bilde av forskningstemaer.