Hjem

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Hovedinnhold

LINGCLIM-gruppen september 2023.

Forskergruppen LINGCLIM studerer språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil, i et tverrfaglig perspektiv.

Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Vi observerer en klimadebatt med mange ulike stemmer, synspunkter og interesser.

Kommunikasjon og språkbruk blir derfor viktig i både formidling og tolkning av klimaspørsmålene. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer også holdninger og atferd, og kan skape nye virkeligheter. 

Foto: Privat. LINGCLIM-gruppen, september 2023. 

Professor Kjersti Fløttum startet den tverrfaglige forskningsgruppen LINGCLIM i 2010 og ledet den frem til hun gikk av med pensjon i august 2023. Hun er fortsatt aktiv i gruppen som professor emerita. Forskergruppen har samarbeidet med Norsk Medborgerpanel/DIGSSCORE, NORCE, BjerknessenteretNHH, Forskningsgruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM) og Senter for klima og energiomstilling (CET).

Kontakt: Førsteamanuensis Øyvind Gjerstad (forskergruppeleder)

forskningsprosjekt
Klimademonstrasjon i Tyskland

CLIMLIFE

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte.

Konferanse
Personer leker med små jordkloder på et jorde
mai 08

Living with Climate Change

Internasjonal, tverrfaglig konferanse i Bergen 8.–9. mai 2023.

forskningsprosjekt
Solar energy vs. fossile energy

2O2CM

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences.

Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.

Nyhet
Kjersti Fløttum overrekker LINGCLIM-nøkkelen til Øyvind Gjerstad

Markering av CLIMLIFE-rapport og ny leder for LINGCLIM

På LINGCLIM-møtet fredag 10. november 2023 ble både CLIMLIFE-rapporten og lederskifte markert.