Hjem

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Hovedinnhold

LINGCLIM-gruppen september 2023.

Forskergruppen LINGCLIM studerer fortellinger og språkbruk relatert til klimaendringer, energiomstilling, natur og økologi, i et tverrfaglig perspektiv.

Klimaendringer blir ikke lenger ansett som bare et fysisk fenomen. Ettersom virkningene blir stadig mer merkbare, blir de sosiale, politiske, etiske og kulturelle sidene av klimaendringer tydelige, i likhet med det komplekse forholdet mellom klimaendringer og det naturlige miljøet. Dette gir opphav til debatter og fortellinger med mange forskjellige stemmer, synspunkter og interesser.

Kommunikasjon og språkbruk er derfor viktig både i formidlingen og tolkningen av klima- og miljøspørsmål. Språk gjør mer enn å representere; språk påvirker også holdninger og atferd, og skaper nye historier og virkeligheter.

LINGCLIM studerer denne kompleksiteten gjennom litteratur, lingvistikk og filosofi, som sammen skaper tverrfaglige tilnærminger innen miljøhumaniora.

Foto: Privat. LINGCLIM-gruppen, september 2023. 

Professor Kjersti Fløttum startet den tverrfaglige forskningsgruppen LINGCLIM i 2010 og ledet den frem til hun gikk av med pensjon i august 2023. Hun er fortsatt aktiv i gruppen som professor emerita. Forskergruppen har samarbeidet med Norsk Medborgerpanel/DIGSSCORE, NORCE, BjerknessenteretNHH, Forskningsgruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM) og Senter for klima og energiomstilling (CET).

Kontakt: Førsteamanuensis Øyvind Gjerstad (forskergruppeleder)

forskningsprosjekt
Klimademonstrasjon i Tyskland

CLIMLIFE

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte.

Konferanse
Personer leker med små jordkloder på et jorde
mai 08

Living with Climate Change

Internasjonal, tverrfaglig konferanse i Bergen 8.–9. mai 2023.

forskningsprosjekt
Solar energy vs. fossile energy

2O2CM

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences.

Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.

Nyhet
Professor Kjersti Fløttum i panelsamtale.

Kjersti Fløttum i panelsamtale på klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere

Den årlige klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere samlet publikum, forskere, journalister, politikere og flere til et spekket program over flere dager.