Hjem

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Hovedinnhold

LINGCLIM research group

Forskergruppen LINGCLIM studerer språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil, i et tverrfaglig perspektiv.

Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Vi observerer en klimadebatt med mange ulike stemmer, synspunkter og interesser.

Kommunikasjon og språkbruk blir derfor viktig i både formidling og tolkning av klimaspørsmålene. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer også holdninger og atferd, og kan skape nye virkeligheter. 

Foto: Eivind Senneset

Conference
Climate Change

LIVING WITH CLIMATE CHANGE

Upcoming conference – SAVE THE DATES – 8-9 May 2023

Siste nytt
Ung klimaaktivist

Var de unges klimaengasjement bare et blaff?

Blogginnlegg fra Ida Vikøren Andersen, Institutt for fremmedspråk, UiB....

forskningsprosjekt
Klimademonstrasjon i Tyskland

CLIMLIFE

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte.

forskningsprosjekt
Solar energy vs. fossile energy

2O2CM

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences.

Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.