Hjem

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

LINGCLIM forskergruppe

LINGCLIM studerer språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil, i et tverrfaglig perspektiv og i tråd med et av Universitetet i Bergen sine satsingsområder, "klima og energiomstilling".

Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Vi observerer en klimadebatt med mange ulike stemmer, synspunkter og interesser.

Kommunikasjon og språkbruk blir derfor viktig i både formidling og tolkning av klimaspørsmålene. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer også holdninger og atferd, og kan skape nye virkeligheter. 

Vi samarbeider med Norsk Medborgerpanel/DIGSSCORE, NORCE, BjerknessenteretNHH, Forskningsgruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM) og Senter for klima og energiomstilling (CET).

Kontakt
Prosjektleder: Professor Kjersti Fløttum
kjersti.flottum@uib.no

FOR MER INFORMASJON, SE DEN ENGELSKE NETTSIDEN

Bok
The Role of Language in the Climate Change Debate

LINGCLIM-prosjektet har blitt bok

Boken «The Role of Language in the Climate Change Debate», 2017, inneholder viktige resultater fra prosjektet LINGCLIM 2013-2017.

Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.

Conference
Conference participants

Konferansepresentasjoner - "The Human Side of Climate Change" - Oktober 2015

LINGCLIM-prosjektet har arrangert en internasjonal tverrfaglig klimakonferanse ved Universitetet i Bergen, 16.-17. oktober 2015.

KLIMAFORSKNING
Forskerne Kjersti Fløttum fra UiB og Endre Tvinnereim fra Uni Research Rokkansenteret har sampublisert en artikkel i Nature Climate Change.

Hva du tenker når du hører ordet klimaendring

Ved hjelp av en ny metode har forskere i Bergen oppdaget at såkalte klimaskeptikere er mer ambivalente enn antatt på forhånd. Resultatene deres vekker internasjonal oppsikt.

Klima

Norsk ungdom er klima-optimister

Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.