Hjem

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Hovedinnhold

LINGCLIM research group

Forskergruppen LINGCLIM studerer språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil, i et tverrfaglig perspektiv.

Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Vi observerer en klimadebatt med mange ulike stemmer, synspunkter og interesser.

Kommunikasjon og språkbruk blir derfor viktig i både formidling og tolkning av klimaspørsmålene. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer også holdninger og atferd, og kan skape nye virkeligheter. 

Foto: Eivind Senneset

Konferanse
Personer leker med små jordkloder på et jorde
mai 08

Living with Climate Change

Kommende konferanse – SETT AV DATOENE – 8.–9. MAI 2023. Frist for å sende inn abstrakt er 1. desember.

forskningsprosjekt
Klimademonstrasjon i Tyskland

CLIMLIFE

Prosjektet CLIMLIFE skal studere hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte.

forskningsprosjekt
Solar energy vs. fossile energy

2O2CM

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences.

Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.

kronikk
Ung jente og eldre mann protesterer sammen i en større klimademonstrasjon

Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best

«Jeg lever klimavennlig allerede og er steik forbanna på sløsingen til ungdommen. De har et forbruk av alt som er helt hinsides.» Slik svarer en eldre person på spørsmålet om det er mulig å leve mer klimavennlig.