Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Formidling

Populærvitenskapelig formidling ved medlemmer i LINGCLIM-gruppen.

Hovedinnhold

2021

Fløttum, K. 2021. De unge vil mer enn å skolestreike. Bergens Tidende, 06.06.2021. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Ep6PEo/de-unge-vil-mer-enn-aa-skolestreike 

Scheurer, J. 2021. Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien. Foredrag på Litteraturhuset i Bergen, i forbindelse med Klimafestivalen § 112https://www.uib.no/fg/lingclim/146019/unge-bergenseres-syn-p%C3%A5-klimaendringer-livsstil-skam-og-pandemien

2020

Fløttum, K., Kjeldsen, J. E. 2020. Bruken av ordet "klimakrise". NRK, P2, Studio 2 [Radio], 15.12.2020. https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRD04025020

Fløttum, K. 2020. Ord og tekstlig innramming i klimadebatten. NRKs klimaredaksjon, 19.11.2020.

Fløttum, K. 2020. Nordmenn og klimaengasjement. Syn og Segn 2020 ;Volum 126(1): 57-63.

Fløttum, K. 2020. Hva skal til for å få oss til å leve mer klimavennlig? Bergens Tidende, 14.03.2020

Fløttum, K. 2020. Hva kan «lille jeg» gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil  i et språklig perspektiv. Faglig-pedagogisk dag UiB, 31.01.2020

Fløttum, K. 2020. «Lille jeg» i klimadebatten. Språkprat, 08.05.2020

Fløttum, K. 2020. Linguistic approaches to climate change discourse: words and voices. International PhD courseApproaches to Climate Change in Environmental Humanities, UiB, 31.08-04.09. 2020

Fløttum, K. 2020. Climate change and lifestyle issues. CET-seminar, UiB, 16.09.2020

Fløttum, K. 2020. Språkets rolle i klimaspørsmålet. Ord, fortellinger og «klimaliv». Foredrag på UiB Dannelsesemne, VIT 212, 29.09.2020

2019

Atanasova, Dimitrinka; Fløttum, Kjersti. 2019. Climate change or climate crisis? To really engage people, the media should talk about solutions. The Conversation.

Fløttum, K. 2019. Hvordan brukes vær og ekstremvær i klimadebatten?. Paneldebatt: Apokalypse snart – eller regner bekymringen vekk?; Forskningsdagene i Bergen, 2019-09-26.

Fløttum, K. 2019. Perspectives linguistiques sur les discours portant sur le changement climatique. IIIe Congrès de l'Association pour les études nordiques; Université de Strasbourg, 2019-06-14.

Fløttum, K. 2019. Språk og virkelighetsforståelse i den norske klimadebatten. VIT212-seminar, UiB; 2019-09-24.

Fløttum, K. 2019. Ta til vettet. Ikke gjør klimaspørsmålet til en krig om ord. Bergens Tidende 2019-07-31.

Fløttum, Kjersti; Langaas, Runa Falck. 2019. Individuals’ opinions about lifestyle in a climate change perspective. Conference paper, “Beyond Oil”, CET, Bergen, 2019-10-16 - 2019-10-17.

Fløttum, Kjersti; Martincic, Julia. 2019. Vi må snakke om været. Intervju, Klassekampen 2019-04-17.

Fløttum, Kjersti; Sardier, Thibaut. 2019. Peurs bleues et idées vertes. Interview, Libération, 2019-05-09.

Pilskog, Ingjald; Viste, Ellen; Fløttum, Kjersti; Svendsen, Lea. 2019. Blir klimaet bedre om vi snakker norsk? PODCAST. Media City Bergen - Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen [Internett] 2019-05-21.

Tangeraas Lygre, Eirik; Fløttum, Kjersti; Stoknes, Per Espen. 2019. Slik kan betre språk redda klima. Intervju, framtida.no Magasinett [Avis] 2019-05-27.

Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin. 2019. Norwegian citizens' associations with "oil and gas", "energy" and "transition". Perspectives from the social sciences and humanities on pathways to energy transition; Conference, University of Bergen, 2019-05-13.

2018

Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2018. Climate change as a corporate strategy issue: A discourse analysis of three climate reports. 8th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice; University of Cardiff, 2018-09-17 - 2018-09-19

Fløttum, K. 2018. Discours portant sur le changement climatique: représentation et interprétation. Table ronde "Impact des changements climatiques", Université du Québec à Montréal; 2018-04-06.

Fløttum, K. 2018. Le discours sur le changement climatique. Table ronde Québec-Scandinavie sur l’avenir du livre; Université du Québec à Montréal; 2018-04-04.

Fløttum, K. 2018. Endring, kaos eller krig? Om språkbruk i klimadebatten på norsk og på fransk (podcast). Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen [Internett] 2018-08-17.

Fløttum, K. 2018. Images de l'avenir dans une perspective environnementale et climatique. Journées d’étude en l’honneur de Jacques Bres; Université de Montpellier,  2018-09-06 - 2018-09-07.

Fløttum, K. 2018.Language and climate action – conceptions and expressions of responsibility and obligation. DIGSSCORE&ENERGYLAB seminar, University of Bergen, 2018-01-23.

Fløttum, K. 2018. Narrative analysis of discourse of environmental and climate change. Keynote at Shih Chien University, Tapei, Taiwan. International Conference on English Education (ICEE), 2018-04-28-29.

Fløttum, K. 2018. Ordenes meningspotensial og innramming – hvilke ord kan eller skal man velge i klimaspørsmålet?. UiB - VIT212 - Tverrfaglig klimaemne; 2018-09-20.

Fløttum, K. 2018. Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège. Les mots du climat, conférence, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris, 2018-07-05.

Fløttum, K. 2018. Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? Résultats de deux enquêtes. 6e Congrès mondial de linguistique française – CMLF, Université de Mons; 2018-07-09 - 2018-07-13

Fløttum, Kjersti; Torgersen, Eilin Holtan; Rørtveit, Bodil Lunde. 2018. Klimaets uttrykksformer – språk, musikk og dans. "Tampen brenner", Litteraturhuset i Bergen; 2018-03-20

2017

Fløttum, K. 2017. Citizens’ stories about climate change solutions. International Pragmatics Conference – IprA, Belfast; 2017-07-16 - 2017-07-21.

Fløttum, K. 2017. Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Bergens Tidende 2017-08-21.Fløttum, K. Godt klima for språk. Intervju skrevet av Ole Våge. Språknytt 2017 ;Volum 45.(1) s. 14-16.

Fløttum, K. 2017. Hvilke "fortellinger" hører vi i klimadebatten, hvilke aktører finner vi? Hva tenker folk flest om klimaspørsmålet og eventuelle løsninger?. "Det lille mennesket i møte med den store verden"; NLA, Bergen, 2017-01-16.

Fløttum, K. 2017. Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene? Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212), Universitetet i Bergen; 2017-10-03.

Fløttum, K. 2017. Når det snakkes om klima - et språkvitenskapelig perspektiv. Innspillseminar om kulturforskning til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning; Kulturdepartementet, 2017-09-06.

Fløttum, K. 2017. Språkets rolle i klimadebatten - i et tverrfaglig perspektiv. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi; 2017-11-02.

Fløttum, K. 2017. The human dimension of climate change (keynote). Atmosphere, Ocean, and Society in Motion; University of Bergen in Climate and Energy Transformation; 2017-10-02 - 2017-10-03.

Fløttum, K. 2017. The role of language in the climate change issue – a cross-disciplinary initiative. Keynote at LSP 2017 - Interdisciplinary knowledge-making: challenges for LSP research; 2017-06-28 - 2017-06-30.

Fløttum, K. & Gjerstad, Ø. 2017. Klimafortellinger: Hva sier egentlig Parisavtalen og statslederne? Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 2017-02-03.

2016

Fløttum, K. & Tvinnereim, E. 2016. Folk vil bidra til klimakutt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2016.

Fløttum, K. 2016. Citizens' preferences for tackling climate change. Analysis of their freely formulated solutions. Sustainable Future - Fundamental Geoscience, Geo-Resources, Hazards and Climate; Norwegian Education and Research Delegation to Brazil, Rio de Janeiro, 2016-09-22 - 2016-09-23.

Fløttum, K. 2016. Et diplomatisk kunststykke. Bergens Tidende 2016-11-05.

Fløttum, K. 2016. Folks preferanser og politikeres prioriteringer i klimaspørsmålet: språklig harmoni eller disharmoni på veien mot et nullutslippsamfunn?. Arendalsuka; 2016-08-18.

Fløttum, K. 2016. Genres of climate change narratives. Keynote, NORDISCO 2016, Oslo; 2016-11-23 - 2016-11-25.

2015

Drange, H, 2015. Den nakne sannhet, Klimafestivalen §112, Foredrag og paneldebatt. Bergen offentlige bibliotek

2014

Fløttum, K. 2014. Hører følelser og klima sammen? Forskningsdagene i Bergen, Forskning UNG. Foredrag i samarbeid med Maria Sleire, Langhaugen vgs og  Jonas Stensvoll, Bergen Katedralskole, 26.09.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Klima, språk og meningsmangfold. Foredrag ved debattkveld «Språkmakt! Tåketale, desinformasjon eller hersketeknikk?», 22.09.2014. Bergen: Litteraturhuset i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Språkbruk om klima - og fremtid. «Mandagsforedrag» på Bryggens Museum, 22.09.2014. Bergen: Bryggens Museum. http://www.bymuseet.no/?vis=1251

Tvinnereim, E., Fløttum, K., Ivarsflaten, E. 2014. Norsk ungdom: Klimaendringene er i stor grad menneskeskapte. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 28.05.2014.http://energiogklima.no/kommentar-analyse/norsk-ungdom-klimaendringene-er-i-stor-grad-menneskeskapte/

Fløttum, K. 2014. "Klimafortellinger" - et flerstemmig møte mellom helter, skurker, ofre - og andre. Alumnusdager, 10.05.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Ungdom og klima: Optimister og bekymret. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 29.04.2014. http://energiogklima.no/kommentar-analyse/ungdom-og-klima-optimister-og-bekymret/

Fløttum, K. 2014. Språk og klima. Sakprosabloggen 21.03.2014. http://sakprosabloggen.no/2014/03/21/kva-granskar-sakprosaforskarane-3/

Fløttum, K. 2014 "Ungdom og klima: Optimister og bekymret", Energi og Klima, Norsk Klimastiftelses nettmagasin, 29.04.2014

2013

Fløttum, K. 2013. Språket påvirker klimadebatten. Kronikk, Bergens Tidende 16.06.2013.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Spraket-pavirker-klimadebatten-2915193.html

Energi og klima, 17.06.2013: http://energiogklima.no/kommentar-analyse/spraket-pavirker-klimadebatten/

Dahl, T. 2013 'Scientific knowledge and linguistic framing: the case of geoengineering' Presentation given at the International workshop 'Knowledge, beliefs, representations in understanding climate issues', organized by GIS Climat-Environnement-Societe, 29 November 2013. http://www.gisclimat.fr/feedback-workshop-knowledge-beliefs-representations-understanding-climate-issues

Dahl, T. 2013. «Språklige analyser av klimadebatten”. Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

Dahl, T. 2013. «Ord på tverke. Om kommunikasjon i tverrfaglige forskningsprosjekter». feature article in "Forskning i Bergen", Bergens Tidende 2013-08-26. 

Dahl, T. 2013. «Er glasset halvfullt eller halvtomt?» (Feature article) Bergens Tidene,11.10.2013

Fløttum, K. 2013. Narration et polyphonie dans le discours climatique. Conférence invitee, 18.04.2013. Caen: Université de Caen Basse-Normandie, Laboratoire CRISCO

Fløttum, K. 2013. Communicating 'wicked problems' at the interface between science and politics: the example of climate change.

Keynote at Bergen Summer Research School (BSRS2013), 19.06.2013, Bergen: Universitetet i Bergen

Fløttum, K. 2013. Mediation of climate change. Keynote at the conference "Médiation du discours expert : perspectives linguistiques"; 21.06.2013, Paris: Université Sorbonne Nouvelle-Paris III

Fløttum, K. 2013. Le changement du climat dans une perspective linguistique et discursive : le cas de documents politiques de l'Afrique du Sud. 16.10.2013. Yaoundé: Université de Yaoundé

Fløttum, K. 2013. La circulation du discours portant sur le changement climatique : perspectives linguistiques et discursives. Keynote at the conference "Xe Congrès International de Linguistique Française (CILF)", 27-29.11.2013.Cádiz:  Université de Cádiz, Faculté des Lettres

 Fløttum, K. 2013. Klimadiskurs - fra enkeltord til fortellinger med ‘helter’, ‘skurker’ og ‘ofre’. 03.09.2013.  Bergen: Universitetet i Bergen (VIT212)

 Fløttum, K. 2013. Har språk noe med klima å gjøre? LINGCLIM-prosjektet: Språkanalyse, spørreundersøkelser og psykologiske eksperiment for å forstå mer av klimadebatten.

04.11.2013. Fagdag for språklærere og rådgivere. Bergen: Universitetet i Bergen

Rivenes V, 2013 "Aktører i klimadebatten". Presentation and debate - Natur og Ungdom, Fana Kulturhus, 2013-12-05

Fløttum K. 2013 "A narrative and linguistic perspective on Norway´s official climatechange policy – one or several «stories»?" SAMKUL conference 2013-10-22

Rivenes V, 2013 "Klimavisjon for Hordaland" Presentation of LINGCLIM and school survey, The Centre for Science Education, 2013-10-02

Gjerstad, Rivenes, Fløttum, Drange 2013 "Hvordan ser Norge ut i 2050" (Feature article) Bergens Tidene, 2013-08-29

Fløttum K. 2013 "Forvirrende klimadebatt, varierende engasjement og språkets rolle, KRAFTKOM conference, Energi Norge, 2013-08-28

Rivenes, V 2013 "Hva har språk med klima å gjøre?" Presentation of LINGCLIM, Fagdagen ved Humanistisk fakultet, 2013-08-14

Fløttum, K. 2013 "Hvordan påvirkes vi av ordene deres" (interview with Haugesund Avis) Haugesund avis 2013-08-12

Fløttum, K. 2013. ”Hva har språk med klima å gjøre?” (Presentasjon av LINGCLIM-prosjektet). Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

Fløttum, K. 2013. ”Hvordan virker ordene – trenger klimadebatten et nytt språk?”  Klima på dagsorden, workshop om klimaformidling, Miljøverndepartementet / Klif, Oslo 2013-01-15

2012

Fløttum, K. 2012. ”Forsker på klimaspråkbruk” (Intervju). Bergens Tidende 2012-12-02.Fløttum, K., Dahl, T. 2012. “Voices in context. Different Voices, Different Stories: Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk”. Conference - Voices in context; Bergen, 2012-10-25.

Fløttum, K. 2012. ”Klimadebattens mange stemmer og fortellinger”. ALUMNITREFF, Universitetet i Bergen, 2012-08-28.

Fløttum, K. 2012. ”Har språk og klima noe med hverandre å gjøre?” Fagdag for nye studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen; 2012-08-15.

2010

Dokken, T. M., Drange, H., Fløttum, K. 2010. ”Hva som sies og formidles, og hvorfor!” Morgenbladet 2010-05-07.http://www.bjerknes.uib.no/filer/1520.pdf

Fløttum, K. 2010. ”Klima er ikke det samme som vær” (kronikk). Bergens Tidende 2010-03-25.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Klima-er-ikke-det-samme-som-var-1773309.html

2009

Fløttum, K., St. Clair, A. L., Drange, H. 2009. “Bergen kan bidra”(kronikk). Bergens Tidende 2009-07-02.http://www.bt.no/meninger/kronikk/Bergen-vil-bidra-1927061.html