Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Internasjonal plenumsforedrag

"Helter i klimadebatten"

Kjersti Fløttum holdt et plenumsforedrag på den internasjonale konferansen “How to talk about the environment?” / ”Comment parler de l’environnement?”.

Comment parler de l’environnement ?
Foto/ill.:
Kjersti Fløttum

Hovedinnhold

Kjersti Fløttum holdt et plenumsforedrag på den internasjonale konferansen (med engelsk og fransk språk) "How to talk about the environment?" / "Comment parler de l’environnement?", digitalt organisert av Universitetet Aix-Marseille, 10. desember 2020. Foredraget handlet om begrepet "helt" og dets rolle i ulike eksempler på klimadiskurs, innenfor et narrativt perspektiv om "klimafortellinger".