Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Innlegg

«Vær rebelsk – bli veganer!» Norsk ungdoms retoriske framing av bærekraftige levemåter.

Postdoktor Ida Vikøren Andersen holdt et innlegg om «Vær rebelsk – bli veganer!» Norsk ungdoms retoriske framing av bærekraftige levemåter.» for forskergruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM), torsdag, 28. januar 2021.

"Vær rebelsk – bli veganer!"
Innlegget ble holdt på Zoom.
Foto/ill.:
Ida Vikøren Andersen

Hovedinnhold

I sitt innlegg presenterte Ida Vikøren Andersen en studie av debattinnlegg og taler skrevet og fremført av norsk ungdom i perioden 2016-2020. Hun ser på hvordan ungdommen forstår og formidler individuell handling for å stanse klimaendringene, her forstått som å legge om til en «grønnere» livsstil. Særlig ser hun på hvordan den retoriske «framingen» av ulike bærekraftige livsstilsvalg som brudd med samfunnets normer og det «normale» liv fungerer retorisk.