Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Digitalt møte

Møte med deltakere i CLIMLIFE-skoleundersøkelse

Mandag, 31. mai, inviterte CLIMLIFE-forskergruppen elever og lærere som hadde deltatt i skoleundersøkelsen om klima og livsstil til en digital samling for å presentere og diskutere noen første resultater fra undersøkelsen.

Skoleundersøkelse: Klima og livsstil
Samlingen ble avholdt digitalt.
Foto/ill.:
Kjersti Fløttum

Hovedinnhold

Mellom januar og mars 2021 gjennomførte vitenskapelig assistent Jana Paulina Scheurer og prosjektleder Kjersti Fløttum en stor undersøkelse blant elever ved videregående skoler i Bergensområdet. Undersøkelsen, som er en del av det større CLIMLIFE-forskningsprosjektet, har som mål å undersøke hvordan de unge forholder seg til klimautfordringene i deres daglige valg av levemåte. Totalt var det 381 elever fra ni forskjellige videregående skoler som deltok i undersøkelsen. 

Mandag, 31. mai, inviterte CLIMLIFE-forskergruppen elever og lærere som hadde deltatt i skoleundersøkelsen til en digital samling for å presentere og diskutere noen første resultater fra undersøkelsen. Etter at vitenskapelig assistent Jana Paulina Scheurer hadde presentert resultatene, fikk elevene mulighet til å kommentere og stille spørsmål. Klassene som var med på samlingen kom fra Amalie Skram vgs, Danielsen vgs, Metis vgs, Sotra vgs og Steinerskolen i Bergen.