Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Foredrag og paneldebatt

Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 - Bergen inviterte forskergruppen til et arrangement på Litteraturhuset i Bergen mandag, 7. juni, for å presentere og diskutere noen utvalgte resultater fra skoleundersøkelsen om klima og livsstil.

Presentasjon og paneldebatt på Litteraturhuset i Bergen
Paneldeltakere Christian Lomsdalen, Ida Vikøren Andersen, og Jana Paulina Scheurer
Foto/ill.:
Kjersti Fløttum

Hovedinnhold

Hvordan skal vi forholde oss til klimaendringene i hverdagen? Hvordan ser fremtiden ut? Bør vi skamme oss for ikke å leve klimavennlig? Og på hvilke måter påvirker koronapandemien vårt engasjement for kloden? Dette var noen spørsmål som ble trukket frem i en undersøkelse blant elever på videregående skoler i Bergensområdet, gjennomført av forskningsprosjektet CLIMLIFE tidligere i år. I forbindelse med Klimafestivalen § 112 - Bergen inviterte forskergruppen til et arrangement på Litteraturhuset i Bergen mandag, 7. juni, for å presentere og diskutere resultatene fra undersøkelsen.

Etter velkomsttale ved prosjekleder Kjersti Fløttum presenterte vitenskapelig assistent Jana Paulina Scheurer noen utvalgte resultater fra undersøkelsen. Et særfokus var på spørsmålet hvilke klimavennlige hverdagsaktiviteter de unge gjør eller kunne tenke seg å gjøre for å redusere klimaendringer. I tillegg presenterte Scheurer hva elevene syntes om ordet "skam" i forbindelse med klimadebatten, hvordan pandemien har påvirket deres engasjement for klimaet, og hvordan de ser foran seg fremtiden om 20 år. Dette ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av stipendiat Runa Falck, med postdoktor Ida Vikøren Andersen (UiB), lærer Christian Lomsdalen (Metis videregående skole), og Jana Paulina Scheurer som deltakere. Arrangementet ble strømmet og ligger tilgjengelig på nettet frem til 7. juli 2021: https://www.youtube.com/watch?v=IlDCnKNEFDI