Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Siste nytt

«Vi trenger kunnskapsbasert ledelse»

Helge Drange ble intervjuet av Besteforeldrenes klimaaksjon.

ledelse
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Helge Drange, oseanosograf og klimaforsker ved UiB, og medlem i LINGCLIM-gruppen, ble intervjuet av Besteforeldrenes klimaaksjon. I intervjuet krever Drange tydelig politisk ledelse og klare planer for hvordan klimamålene kan nås. Han mener at all politikkutformingen må vurderes opp mot dette, og at det trenges «visjonære prosjekter båret oppe av kollektiv fornuft og all den gode kunnskapen som finnes i norske forskningsmiljøer.» Videre peker Drange på at det mangler praktiske handlingsalternativer for folk i hverdagen, og argumenterer for at det er viktig å legge til rette for at folk, gjennom sine handlinger i hverdagen, kan oppleve å være en del av løsningen.

Intervjuet ble publisert 20. februar 2022 på nettsiden til Besteforeldrenes klimaaksjon.